Dziecko na rowerze. O czym pamiętać, gdy wybieramy się na rower z dzieckiem?

Jazda na rowerze to nie tylko sposób przemieszczania się, lecz także doskonały relaks na świeżym powietrzu. Często na wycieczki rowerowe wybieramy się całą rodziną. Warto jednak pamiętać, że na przejażdżce z dzieckiem obowiązują nas pewne przepisy.

Aby poruszać się rowerem po drogach publicznych, wystarczy mieć ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii B1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić już 10-latkowie, a aby posiadać prawo jazdy kat. B1 trzeba mieć ukończone 16 lat.

Dziecko w wieku poniżej siedmiu lat

Jeśli dziecko w wieku poniżej siedmiu lat potrafi jeździć na rowerze, może samodzielnie jechać po chodniku, bo jest traktowane jako pieszy. Jest to dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy znajduje się pod opieką osoby w wieku powyżej 10. roku życia. Jeżeli osoba nie jest pełnoletnia, powinna posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy. Opiekun wcale nie musi korzystać z roweru - może być pieszym.

Innym sposobem na zabranie małoletniej pociechy na przejażdżkę rowerową jest montaż specjalnego fotelika przytwierdzonego do roweru. Druga opcja to montaż przyczepki ciągniętej za jednośladem. Co istotne, z dzieckiem przewożonym w wózku lub w foteliku trzeba jeździć po jezdniach lub ścieżkach rowerowych.

Zobacz wideo

Odpowiedzialność

Dziecka jadącego na rowerze nie można zostawiać bez opieki. Grozi za to grzywna w wysokości nawet pięć tysięcy złotych. Ponadto art. 160 § 2 Kodeksu karnego głosi:

Jeżeli na sprawcy, który naraził człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, dodatkowo ciąży obowiązek opieki nad tą osobą, podlega on karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat

Przepisy rowerowe dla dzieci w wieku od siedmiu do 10 lat

Dziecko w wieku od siedmiu do 10 lat może samodzielnie jeździć rowerem, ale pod kilkoma warunkami. Przede wszystkim musi być z opiekunem. Dziecko w tym wieku może także jechać chodnikiem, ponieważ w świetle kodeksu drogowego jest traktowane jako pieszy.

Artykuł 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym brzmi:

Pieszy - osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

Przepisy rowerowe dla dzieci w wieku powyżej 10 lat

Dziecko, które ukończyło 10. rok życia, może poruszać się po drodze pod warunkiem, że zdało egzamin na kartę rowerową. Karty rowerowe wyrabiane są w szkołach, po zaliczeniu określonych zajęć. Dyrektorzy szkół często korzystają z miasteczek ruchu drogowego, ze względu na dużo lepsze odwzorowanie warunków drogowych. Kartę rowerową lub motorowerową można także wyrobić w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego (WORD) lub w niektórych ośrodkach szkolenia kierowców (jeśli dany ośrodek posiada stosowne uprawnienia).

Dziecko powyżej 10. roku życia poruszające się po drodze bez stosownych uprawnień naraża prawnych opiekunów na grzywnę w wysokości nawet 5000 złotych. W skrajnej sytuacji może się to również skończyć sprawą w sądzie rodzinnym (uznawane jest to za przejaw demoralizacji i braku dbania o wychowanie dziecka).

Kiedy dziecko musi mieć odblaski?

Tak jak w przypadku dorosłych, dziecięcy rower także musi posiadać niezbędne wyposażenie. Każdy jednoślad poruszający się po drogach publicznych musi być wyposażony w:

  • co najmniej jeden skutecznie działający hamulec;
  • sygnał dźwiękowy o nieprzeraźliwym dźwięku;
  • z przodu - co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
  • z tyłu - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt;
  • co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej.

Dodatkowo dzieci do 15. roku życia, które poruszają się na rowerach poza terenem zabudowanym w okresie od zmierzchu do świtu, muszą wyposażyć jednoślad i swoje ubranie w elementy odblaskowe.

Rowerzyści z odblaskamiRowerzyści z odblaskami Fot. Roman Bosiacki / Agencja Wyborcza.pl

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.