Krajowa "osiemnastka" zostanie autostradą. Podpisano umowę

Droga krajowa nr 18 już niedługo stanie się autostradą. Podpisano już umowę na przebudowę 12-kilometrowego odcinka od granicy z Niemcami.

Podpisano umowę na przebudowę i dostosowanie 12 kilometrów drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady. Jest to odcinek, który zaczyna się od granicy państwa, a kończy 2 km za węzłem Żary Zachód.

Zobacz wideo

Zwycięzca przetargu, firma PORR S.A., w ramach zamówienia ma za zadanie zaprojektować i rozbudować drogę krajową nr 18 od granicy (wraz z węzłem Olszyna) do km 11,860 (2 km za węzłem Żary Zachód) do parametrów drogi klasy A (autostrady).

Zależy nam, aby sprawnie spinać ciągi komunikacyjne w całym kraju. Przykładem takich działań jest właśnie podpisana dziś umowa. Wspólnie z wykonawcą dołożymy wszelkich starań, aby współpraca układała się jak najlepiej, a prowadzone roboty budowlane były jak najmniej uciążliwe dla kierowców

- powiedział p.o. dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Tomasz Żuchowski.

Autostrada A18Autostrada A18 GDDKiA

Kiedy pojedziemy do Niemiec autostradą?

Czas przewidziany na prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wynosi 36 miesięcy. Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 15 grudnia do 15 marca. Zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 roku.

Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie 70 kilometrów drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna-Golnice) do standardów autostradowych.

Inwestycja podzielona jest na następujące odcinki realizacyjne:

  • od granicy państwa do km 11,86 (2 kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) - podpisana umowa,
  • od km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) - podpisana umowa,
  • od km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) - granica województwa - ogłoszenie przetargu na roboty planowane II połowę 2020 r.,
  • granica województwa - węzeł Golnice - ogłoszenie przetargu na roboty planowane jest na II połowę 2020 r.

A18 w kierunku zachodniej Europy

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie.

Przebudowa drogi krajowej nr 18, autostrada A18Przebudowa drogi krajowej nr 18, autostrada A18 GDDKiA

Więcej o: