Rozpoczyna się mierzenie hałasu przy polskich drogach. Prowadzi się je co pięć lat

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczyna właśnie badania pod nazwą Generalny Pomiar Hałasu. Badania te wykonuje się przy drogach krajowych co pięć lat. Ich przeprowadzenie ma na celu zebranie danych o wpływie hałasu generowanego przez samochody na środowisko.

Celem Generalnego Pomiaru Hałasu (GPH) jest pozyskanie danych o poziomach hałasu w środowisku, w związku z eksploatacją dróg zarządzanych przez GDDKiA. Wyniki badań są przekazywane są do organów ochrony środowiska i służą cyklicznemu monitoringowi środowiska. Zebrane dane w ramach GPH będą służyć do kalibracji modeli obliczeniowych opracowanych na potrzeby map akustycznych.

Pomiary co pięć lat

Okresowe pomiary hałasu prowadzi się co pięć lat. Zgodnie z art. 175 ustawy Prawo ochrony środowiska, trzeba je prowadzić na wszystkich drogach, na których natężenie ruchu jest większe niż 3 mln pojazdów na dobę.

Zobacz wideo

W całym kraju, bez wyjątku

Pomiary poziomu hałasu zostaną wykonane w wybranych przekrojach pomiarowych na terenie całego kraju. Przekrojów pomiarowych będzie aż 270. Pierwotnie pomiary planowane były od 20 kwietnia do 18 czerwca oraz od 7 września do 9 października. Ze względu na sytuację w kraju, wykonawcy mają je przeprowadzić pomiędzy 20 kwietnia a 9 października 2020 r., z możliwością wykonywania pomiarów we wszystkie dni tygodnia.

Wiele zależy od pogody

Pomiary muszą być prowadzone przy określonych warunkach atmosferycznych. Mowa o właściwej temperaturze, wilgotności względnej powietrza, prędkości wiatru, ciśnienia atmosferycznego oraz braku opadów atmosferycznych. Warunki sprecyzowane zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.