Kolejny fragment trasy S7 coraz bliżej. Powstanie "siódemka" na północy Krakowa

Procedury przetargowe na kolejny fragment trasy S7 dobiegły końca. Lada moment zostanie podpisana umowa z wykonawcą, któy przystąpi do kontynuacji projektowania, a potem do budowy drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego i małopolskiego do węzła Miechów.

W ramach przetargu na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego i małopolskiego (Moczydło) do węzła Miechów (z węzłem), wpłynęło osiem ofert. Ostatecznie wybrano tę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. Żaden z pozostałych wykonawców, którzy złożyli swoje oferty, nie odwołał się od tego wyboru, więc dokumentacja została przekazana do kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Kontrola nie wykazała żadnych naruszeń, w związku z tym można było przejść do następnego etapu, którym jest uzgodnienie treści gwarancji. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy z wykonawcą.

Ekspresowa "siódemka"

Droga ekspresowa S7 na odcinku Moczydło - węzeł Miechów o długości ok. 18,7 km będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą na trzeci pas. Powstaną dwa węzły drogowe (Książ i Miechów) i 24 obiekty inżynierskie (w tym estakada o długości ponad 600 m, która będzie pełniła także funkcje przejścia dla zwierząt). Koszt całej inwestycji wyniesie prawie 753 mln zł.

Powstaną też dwa miejsca obsługi podróżnych:

  • MOP Giebułtów - kierunek na Kielce (kat. II),
  • MOP Małoszów - kierunek na Kraków (kat. II).

Dla ochrony przed hałasem wybudowane zostaną ekrany akustyczne o łącznej długości ok. 660 m. Dla zwierząt zostaną wykonane:

  • dwa przejścia górne (dla dużych zwierząt),
  • pięć dolnych (dla małych 2, średnich 2 i dużych 1),
  • jedno przejście dolne dla płazów.

Trasa S7, Moczydło-MiechówTrasa S7, Moczydło-Miechów GDDKiA

Źródło: GDDKiA

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.