Droga krajowa DK 18 będzie autostradą. Pojedziemy nią już za 3 lata

Przy granicy z Niemcami, na wysokości miejscowości Olszyna, biegnie droga krajowa nr 18. Jednak już niedługo będzie tam autostrada.

Droga krajowa nr 18 w najbliższych latach stanie się autostradą. Mowa o 12-kilometrowym odcinku przy granicy z Niemcami. Dostosowanie obecnej DK18 do parametrów autostrady podzielono na dwa etapy. Pierwszy obejmuje odcinek o długości ok. 1,3 km od końca mostu na Nysie Łużyckiej, gdzie zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i rozbudowa obu jezdni. Na dalszym odcinku, o długości ok. 10,5 km, rozbudowana zostanie tylko jezdnia południowa.

Cały zachodni fragment autostrady A18 będzie mierzył ponad 71 kilometrów długości. Trasa ma być gotowa na przełomie 2023 i 2024 roku.

Autostrada A18Autostrada A18 GDDKiA

Południowa jezdnia autostrady A18 od lat wymagała przebudowy. Podjęliśmy to wyzwanie i zapewniliśmy finansowanie realizacji. Wreszcie znikną trudności, z którymi borykają się kierowcy na tej trasie. Zaś do 2025 r. zakończy się budowa całej sieci autostrad w Polsce

- podkreśla Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Zmiana wykonawcy

Pod koniec stycznia br. oferta firmy Strabag Infrastruktura Południe została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę nowego fragmentu trasy A18. Jednak na początku lutego firma PORR złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, która uwzględniła odwołanie w całości i nakazała powtórzenie badania ofert, z odrzuceniem oferty firmy Strabag Infrastruktura Południe. Po zakończeniu procedur okazało się, że to oferta firmy PORR jest najkorzystniejsza i właśnie to przedsiębiorstwo wybuduje nową autostradę.

Autostrada A18Autostrada A18 GDDKiA

Zakres prac

Zwycięzca przetargu w ramach zamówienia ma za zadanie zaprojektować i rozbudować drogę krajową nr 18 na odcinku od granicy państwa (za obiektem mostowym nad rzeką Nysa Łużycka) wraz z węzłem Olszyna do km 11,860 (2 km za węzłem Żary Zachód) w zakresie dostosowania do parametrów drogi klasy A (autostrady).

Czas przewidziany na prace projektowe, budowlane i administracyjne wynosi 36 miesięcy. Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 15 grudnia do 15 marca.

Inwestycja podzielona jest na następujące odcinki realizacyjne:

  • od granicy państwa do km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia, odcinek „zero” i „jeden”) - czekamy na wybór najkorzystniejszej oferty,
  • od km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) - podpisano umowę na realizację robót w dniu 14 listopada 2019 r.,
  • od km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) - granica województwa - planowane ogłoszenie przetargu na roboty w II połowie 2020 r.,
  • granica województwa - węzeł Golnice - planowane ogłoszenie przetargu na roboty w II połowie 2020 r.

Znaczenie międzynarodowe

Droga krajowa nr 18 jest międzynarodowym połączeniem na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona Autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie.

Aktualna mapa - autostrada A18, KD18Aktualna mapa - autostrada A18, KD18 GDDKiA

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.