Wydamy 582 mln zł na modernizację dróg. Gdzie powstaną nowe trasy?

Polska stale rozwija sieć dróg krajowych i autostrad. Niedawno ministerstwo infrastruktury zatwierdziło 10 kolejnych projektów, które ruszą już niebawem. Łącznie wszystkie inwestycje będą kosztowały 582 mln zł. W które drogi zainwestujemy najwięcej?

Ministerstwo infrastruktury zatwierdziło realizację 10 programów inwestycji drogowych o łącznej wartości 582 mln zł. Ich głównym zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, rozbudowa tras, a także wzmocnienie ich nawierzchni do przenoszenia większych obciążeń. Zadania będą realizowane w 7 województwach:

 • lubuskim,
 • opolskim,
 • małopolskim,
 • podlaskim,
 • wielkopolskim,
 • śląskim,
 • zachodniopomorskim.

Województwo lubuskie

 • Rozbudowa DK 92
  W województwie lubuskim rozbudowana zostanie DK 92 w pobliżu miejscowości Wilkowo. Rozebrany zostanie istniejący wiadukt kolejowy, w którego miejsce powstanie nowy.
  Okres realizacji: 2023-2025
 • Rozbudowa DK 27 na odc. Wilkanowo – Zielona Góra
  Zakres zadania obejmuje podniesienie nośności nawierzchni drogi do 11,5 kN/oś, poszerzenie jezdni, budowę kanału technologicznego oraz przebudowę oznakowania i urządzeń BRD.
  Okres realizacji: 2022-2023
 • Rozbudowa DK 27 na odc. Świdnica – Wilkanowo
  Zakres zadania obejmuje podniesienie nośności nawierzchni do 11,5 kN/oś., poszerzenie jezdni, przebudowę skrzyżowań, rozbudowę zatok, przebudowę istniejących przepustów, budowę kanału technologicznego oraz aktualizację oznakowania i urządzeń BRD.
  Okres realizacji: 2024-2027

Województwo małopolskie

 • Rozbudowa DK 28 na odc. Nowy Sącz - Ropa
  Zadanie obejmuje podniesienie nośności nawierzchni drogi krajowej nr 28 o łącznej długości ok. 24,2 km do 11,5 kN/oś. Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano przebudowę trzech skrzyżowań z drogami samorządowymi, pięciu obiektów mostowych, przepustów drogowych, poprawę parametrów urządzeń technicznych drogi, budowę i przebudowę chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, budowę pasów wyprzedzania, wykonanie kanału technologicznego, zatok autobusowych, przebudowę istniejących zjazdów i wzmocnienie korpusu drogi przez stabilizację osuwisk.
  Okres realizacji: 2024–2027
 • Rozbudowa DK 28 na odc. Ropa – granica woj. małopolskiego
  W ramach zadania przewidziano podniesienie nośności drogi krajowej nr 28 o długości 17,5 km do 11,5 t, przebudowę trzech obiektów mostowych, przebudowę przepustów, wykonanie kanałów technologicznych, budowę zatok autobusowych, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, wzmocnienie korpusu i stabilizację osuwisk, przebudowę istniejących zjazdów.
  Okres realizacji: 2024-2027

Województwo podlaskie

 • Rozbudowa DK 16 na odc. Giby – Ogrodniki (granica państwa)
  Zadanie obejmuje podniesienie nośności nawierzchni drogi do 11,5 kN/oś, z odseparowaniem ruchu pieszych i rowerzystów, budowę nowych zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań. Efekt sieciowy zostanie osiągnięty dzięki modernizacji ciągu DK 16 od Augustowa do granicy państwa w Ogrodnikach.
  Okres realizacji: 2021-2022

Województwo opolskie

 • Budowa obwodnicy m. Kamionna w ciągu DK 24
  Zadanie polega na budowie obwodnicy Kamionnej wraz z budową mostu na rzece Kamionka, kanału technologicznego, przepustów oraz systemu odwodnienia drogi.
  Okres realizacji: 2027-2029
 • Budowa ekranów akustycznych w ciągu DK 88 w m. Sieroniowice
  Zadanie polega na budowie ekranów w celu ograniczenia oddziaływania akustycznego drogi krajowej nr 88 w rejonie posesji zlokalizowanych w Sieroniowicach przy ul. Zielonej 2 i 3.
  Okres realizacji: 2021

Województwo śląskie

 • Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK 86 w Będzinie
  Zadanie obejmuje budowę ekranów akustycznych w Będzinie na wysokości ulic Hutniczej, Mickiewicza i Wolności. Inwestycja wpłynie na zmniejszenie hałasu i poprawę komfortu życia mieszkańców.
  Okres realizacji: 2022

Województwo zachodniopomorskie

 • Przebudowa przepustu w ciągu DK 20 w m. Chociwel
  W ramach zadania rozebrane zostaną stare, zniszczone głowice przepustu, zostanie wykonany nowy przepust wraz z urządzeniami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu drogowego bariery, barieroporęcze, oznakowanie).
  Okres realizacji: 2021

Nowe drogi w latach 2020-2022, plany inwestycyjneNowe drogi w latach 2020-2022, plany inwestycyjne GDDKiA

Źródło: GDDKiA

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.