Dlaczego radiowozy nie mają w Polsce AC? MSWiA odpowiada, że to ekonomicznie nieuzasadnione

Policjant, który podczas służby uszkodzi radiowóz może zostac pociągnięty do odpowiedzialności finansowej. Dlaczego? MSWiA wskazuje na nieopłacalność wykupywania AC.

W Polsce nie wykupuje się ubezpieczeń autocasco dla radiowozów policji oraz pojazdów Straży Pożarnej. AC nie mają także samochody Straży Granicznej czy Służby Ochrony Państwa. Wszystkie pojazdy mają oczywiście wykupione OC. W przypadku straży pożarnej i granicznej polskie przepisy pozwalają kierownikowi jednostki na decyzję o ewentualnym poszerzeniu ubezpieczenia o AC.  Brak autocasco wzbudza spore kontrowersje, bo zdarza się, że funkcjonariusze muszą za rozbicie auta płacić z własnej kieszeni. W jakim zakresie?

  • Szkoda wyrządzona umyślnie - musi zapłacić wysokość wyrządzonej szkody, ale kwota nie może przekroczyć trzymiesięcznej pensji.
  • Szkoda umyślna - pełna odpowiedzialność finansowa w wysokości wyrządzonej szkody.

Interpelacja posłanki. Czy policjant może w 100 proc. wykonywać swoje obowiązki?

W pościgu policyjnym, który wydarzył się w Łodzi 16 lutego na ul. Rokicińskiej zniszczeniu uległ samochód policyjny. Policjantka została nie tylko ukarana mandatem, ale też obarczona kosztami naprawy, mimo że radiowóz został uszkodzony podczas wykonywania czynności służbowych. Okazuje się, że nie jest to sytuacja odosobniona, kiedy ryzyko związane z wykonywaniem tego trudnego zawodu jest przerzucone na pracowników - funkcjonariuszy i funkcjonariuszki Policji.

- pytała MSWiA posłanka Hanna Gill-Piątek (Wiosna). Dalej padły pytania o brak AC radiowozów. W interpelacji znajdziemy np. bardzo ważne pytanie o to, czy policjant lub policjantka prowadzący akcję ze świadomością, że zostanie obarczony ewentualnymi kosztami naprawy radiowozu, może w 100 proc. poprawnie wykonywać swoje obowiązki.

Odpowiedź ministerstwa. "Nieuzasadnione z powodów ekonomicznych"

Objęcie ubezpieczeniem AC użytkowanych przez nie (służby - red.) samochodów jest nieuzasadnione z powodów ekonomicznych. Analizy te wykazały, że koszt potencjalnego ubezpieczenia AC w przypadku omawianych formacji znacząco przewyższa ogólną wartość poniesionych szkód. Koszt wykupienia polisy AC, z uwagi na liczbę, a także wartość pojazdów potencjalnie objętych przedmiotowym ubezpieczeniem byłby niewspółmiernie wysoki w odniesieniu do kosztów jakie ponosiłyby ww. formacje w przypadku wystąpienia zdarzeń objętych polisą

- w odpowiedzi napisał sekretarz stanu MSWiA Maciej Wąsik. "Auto Świat" zwraca uwagę, że takie podejście MSWiA sprawia, że funkcjonariusze... ubezpieczają się sami. Wielu policjantów, którzy często prowadzą radiowozy decyduje się na wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, mające ich chronić w razie wypadku. Związki w służbach podległych MSWiA już kilkukrotnie apelowały do władz o ubezpieczanie pojazdów.

Jak widzimy - na razie nieskutecznie.

Zobacz wideo Płocka grupa SPEED złapała kolejnych piratów drogowych. Jeden z nich przekroczył prędkość o 90 km/h
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.