Zamknięte granice - kto i którędy może wjechać do Polski?

15 marca nastąpiło zamknięcie polskich granic. Wjazd oraz wyjazd z kraju jest znacznie ograniczony, a granicę można przekraczać tylko w konkretnych miejscach. Kto może ją przekraczać i w jakich przypadkach?

Przez obecną niepokojącą sytuację, ruch na polskich granicach został ograniczony. Granice z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Ruch zostanie też zawieszony na niektórych przejściach granicznych z Rosją, Białorusią i Ukrainą.

Kto może wjechać do Polski?

Obywatele Polski mogą bez problemu wrócić do kraju, jednak po powrocie czeka ich 14-dniowa kwarantanna. Cudzoziemcy będą wpuszczani do Polski tylko w wyjątkowych przypadkach, tzn:

 • jeśli są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod ich stałą opieką;
 • posiadają Kartę Polaka;
 • posiadają prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadają prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów;
 • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin.
Zobacz wideo

Wszystkie osoby przekraczające polską granicę będą przechodzić kontrolę sanitarną. Służby medyczne lub strażacy będą dokonywać pomiaru temperatury. Na granicy wewnętrznej funkcjonariusze będą odbierać od podróżnych karty lokalizacji oraz weryfikować zawarte w nich informacje z dokumentami tożsamości. Osoby przekraczające granicę z Rosją, Ukrainą i Białorusią nie będą musiały wypełniać kart lokalizacyjnych.

Kogo dotyczy kwarantanna?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia osoby wjeżdżające do Polski zostaną poinformowane o obowiązku poddania się 14-dniowej kwarantannie. Obowiązkowej kwarantannie nie muszą poddawać się:

 • osoby mieszkające w Polsce, które pracują w kraju sąsiednim i regularnie przekraczają granicę;
 • cudzoziemcy mieszkający w kraju sąsiednim, którzy pracują w Polsce i przekraczają granicę regularnie;
 • kierowcy wykonujący zawodowo transport towarowy.

Gdzie przekraczać granicę?

Na granicy z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją została przywrócona kontrola graniczna. Póki co stan ten ma się utrzymać przez 10 dni z możliwością wydłużenia. Miejsca, w których będzie można przekraczać granicę, określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną.

Zamknięte przejście graniczneZamknięte przejście graniczne GDDKiA

Graniczne przejścia drogowe z dozwolonym ruchem osobowym i towarowym:

Odcinek granicy państwowej z Republiką Czeską:

 • Cieszyn – Chotebuz na S52;
 • Gorzyczki na A1;
 • Nowe Chałupki na DK78;
 • Trzebina na DK41;
 • Kudowa – Słone na DK8;
 • Jakuszyce na DK3.

Odcinek granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec:

 • Jędrzychowice na A4;
 • Olszyna – Forst na DK18;
 • Świecko – Frankfurt na A2;
 • Krajnik Dolny – Schwedt na DK26;
 • Kołbaskowo – Pomellen na A6;
 • Świnoujście – Garz na DK93 (tylko ruch pojazdów osobowych).

Odcinek granicy państwowej z Republiką Litewską:

 • Budzisko na DK8

Odcinek granicy państwowej z Republiką Słowacką:

 • Barwinek na DK19
 • Chyżne na DK7

Pozostałe drogi przecinające granicę Polski zostały zablokowane.

Na granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą zostaje znacznie ograniczony ruch graniczny. Granicę polsko-rosyjską będzie można przekraczać jedynie w Bezledach i Grzechotkach, granicę z Białorusią – w Kuźnicy, Bobrownikach i Terespolu, a z Ukrainą – w Dorohusku, Hrebennem i Korczowej.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.