Zmiana organizacji ruchu na autostradzie A4 pod Krakowem. Ile potrwają utrudnienia?

3 marca zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na autostradzie A4. Utrudnienia dotyczą okolic węzła Niepołomice i potrwają do wakacji.

3 marca o 7 rano na odcinku autostrady A4 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Utrudnienia spowodowane są budową pasów włączenia i wyłączeniem budowanego węzła Niepołomice z autostradą A4. Kierowcy muszą spodziewać się spowolnienia ruchu na odcinku 800 metrów. Oznakowanie poziome już zostało zmienione - na jezdni pojawiły się żółte linie.

Autostrada A4, zmiana organizacji ruchuAutostrada A4, zmiana organizacji ruchu GDDKiA

Tymczasowa organizacja ruchu

W celu wykonania pasów łączących węzeł Niepołomice z autostradą, konieczne było zwężenie pasów ruchu A4 na odcinku 800 metrów. Pas lewy będzie miał szerokość 2,75 m (i zakaz poruszania się po nim ciężarówek), a prawy - 3,5 m. Pojawi się także ograniczenie . prędkości do 80 km/h/. Prace budowlane będą prowadzone równocześnie na obu jezdniach autostrady. Utrudnienia potrwają do ukończenia prac i oddania do użytkowania węzła, czyli do 30 czerwca 2020 r.

Zaawansowanie prac

Zaawansowanie prac przy budowie węzła Niepołomice wynosi 70%. Prace trwały także w okresie zimowym i nie ma żadnych opóźnień. Przebudowana została droga wojewódzka nr 964 wraz budową dwóch rond. Wybudowano łącznice węzła do styku z autostradą. Aktualnie trwa przebudowa ekranów akustycznych i kształtowanie terenu wokół węzła.