Autostrada A1 połaczy się z trasą S7. Wiadomo którędy, nie wiadomo kiedy

Autostrada A1 to jeden z ważniejszych szlaków komunikacyjnych w Polce. Łączy północ z południem, a podobną rolę pełni krajowa "siódemka", która na znacznej długości ma już status drogi ekspresowej. Niedługo te dwa szlaki zostaną połączone nowym odcinkiem trasy S5 pomiędzy Grudziądzem a Ostródą.

Planowany fragment trasy S5 skomunikuje trzy miasta wojewódzkie - Wrocław, Poznań i Bydgoszcz. Obecnie trwają prace nad wydłużeniem S5 do Ostródy i dalej przez Olsztyn na Mazury. W ten sposób powstanie nowy szlak komunikacyjny łączący cztery województwa:

  • warmińsko-mazurskie,
  • kujawsko-pomorskie,
  • wielkopolskie,
  • dolnośląskie.

W układzie docelowym droga ekspresowa S5, poprzez swój zasięg i powiązanie z bazowymi elementami sieci drogowej kraju (autostrady A1, A2, A4 i A8), stanie się jednym z kluczowych ciągów komunikacyjnych.

Trasa S5 - 3 województwa, 14 powiatów i 53 gminy

W połowie 2019 r. podjęto prace nad przyszłym przebiegiem S5 na odcinku Ostróda – autostrada A1. Studium korytarzowe obejmuje pas drogowy o szerokości ok. 5 km, natomiast obszar ujęty w studium to powierzchnia ponad 8 tys. km² na terenie trzech województw, 14 powiatów i 53 gmin.

Trasa S5 - Gniezno - PoznańTrasa S5 - Gniezno - Poznań GDDKiA

Co to jest studium korytarzowe?

Najprościej mówiąc, studium korytarzowe jest ogólnym opracowaniem projektowym. Wyznacza się wstępny przebieg trasy, zakres prac, oszacowanie kosztów itp. Na etapie opracowywania studium korytarzowego przyjmowane są pisemne propozycje i wnioski od samorządów.

Co dalej?

Dalszym etapem, po zapewnieniu finansowania na prace przygotowawcze, będzie ogłoszenie przetargu na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). Projektanci w jednym ze wskazanych korytarzy zaproponują kilka możliwych wariantów przebiegu przyszłej S5. Rozwiązania te zostaną przedstawione samorządom i lokalnej społeczności. Następnie konieczne będzie złożenie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która zatwierdzi przebieg przyszłej S5.

Źródło: GDDKiA

Trasa S5 - Ostróda - GrudziądzTrasa S5 - Ostróda - Grudziądz GDDKiA

Zobacz wideo
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.