Nowy fragment Zakopianki już otwarty. Kierowcy pojadą szybciej trasą S7

Otwarto nowy fragment S7 na odcinku Lubień - Naprawa. Trasa nazywana Zakopianką jest prawdziwym utrapieniem kierowców ze względu na wielokilometrowe korki, które tworzą się tam szczególnie w okresie zimowym. Teraz ruch ma przyspieszyć, choć póki co tylko na jednej jezdni.

Nową, lewą jezdnią trasy S7 na odcinku Lubień - Naprawa kierowcy przejadą w dwóch kierunkach od piątku 20 grudnia 2019 r. Póki co do dyspozycji kierowców będzie po jednym pasie w każdym kierunku z ograniczeniem prędkości do 70 km/h i zakazem wyprzedzania. Jednocześnie zamknięta zostanie możliwość zjazdu z S7 w Lubniu na drogę krajową nr 7.

Jedna jezdnia, jeden pas ruchu, w jednym kierunku

Jadąc od Krakowa, w miejscu, gdzie kończy się droga ekspresowa S7 na odcinku Myślenice - Lubień kierowcy nie będą zjeżdżać w dół na DK7 jak do tej pory. Ten zjazd zostanie zamknięty. Pojadą na wprost do lewej jezdni budowanej S7 na odcinku Lubień - Naprawa. Na całym tym odcinku o długości 7,6 km ruch odbywa się tylko po jednej jezdni, w dwóch kierunkach. Obowiązuje zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 70 km/godz. Po dojechaniu do Naprawy trzeba zjechać do drogi powiatowej. Po ok. 500 metrach dojeżdżamy do drogi krajowej nr 7 tzw. starej „Zakopianki” i omijamy budowę tunelu.

Trasa S7, ZakopiankaTrasa S7, Zakopianka GDDKiA

Osuwisko pokrzyżowało plany

W sierpniu 2017 r. po wykonaniu pali pod podpory na prawej jezdni najdłuższej na tym odcinku estakady o długości 573 m w Lubniu, ze zbocza góry Zembalowej osunęły się masy gruntu. Ze względów bezpieczeństwa robotników ewakuowano, a prace wstrzymano.

Ponownie wykonano odwierty kontrolne na głębokość ponad 30 m. Grubość warstwy gruntu, która zsunęła się wynosiła średnio 5 m. Zainstalowano inklinometry, które miały wskazać czy ruchy osuwiskowe nadal są czy już nie. Dopiero dwa lata później czyli w sierpniu 2019 r. po raz pierwszy nie zaobserwowano na inklinometrach dalszego przesuwu mas ziemnych. W międzyczasie przygotowano projekt zabezpieczenia osuwiska i uzyskano zgodę na realizację tego projektu i można było wznowić prace na estakadzie.

Budowa S7 Lubień - Rabka Zdrój prowadzona jest w trudnych warunkach geologicznych. Góry zbudowane są z tzw. fliszu karpackiego czyli niejednorodnych skał przemieszanych ze sobą. Na obszarze przebiegu drogi S7 Lubień – Rabka występują uskoki tektoniczne, duża jest zmienność nachylenia warstw geologicznych w stosunku do nachylenia stoków oraz zjawiska osuwiskowe. Na wszystkich obiektach inżynierskich górskiego odcinku S7 są dodatkowo wzmacniane fundamenty, ze względu na możliwość osuwania się warstw gruntu.

Co oprócz Zakopianki?

Zgodnie z projektem na 7,6 km odcinku drogi ekspresowej S7 Lubień - Naprawa oprócz dwujezdniowej drogi klasy S powstają dwa MOP-y: Lubień i Krzeczów oraz 10 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady) oraz 6 małych obiektów na potoku Krzywańskim. Zakończenie prac planowane jest na połowę 2020 r.

Zakopianka, S7 Lubień - NaprawaZakopianka, S7 Lubień - Naprawa GDDKiA

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.