Są plany na ostatni odcinek S3 pod Legnicą. Trzeba było znaleźć nowego wykonawcę

Właśnie podpisano umowę na zakończenie prac na drodze ekspresowej S3. Mowa o fragmencie węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ. To ostatni odcinek S3 pomiędzy Bolkowem w województwie dolnośląskim, a Szczecinem w województwie zachodniopomorskim.

Trasa S3 to ważny szlak komunikacyjny, wiodący z północy na południe przez zachodnią część Polski. 20 listopada GDDKiA podpisało z wykonawcą umowę na wykonanie ostatniego 14,4-kilometrowego odcinka na południe od Bolkowa. Wykonawca ma 12 miesięcy na dokończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (z wyłączeniem okresów zimowych trwających od 23 grudnia do 15 marca). Zakończenie prac przewidziane jest w II kwartale 2021 r.

Co zostało do zrobienia?

Do wykonania zostało ok. 25 proc. prac przewidzianych w pierwotnym kontrakcie. Nowy wykonawca będzie musiał m.in. dokończyć budowę drogi ekspresowej (na odcinku Kaźmierzów - Polkowice) oraz węzły Kaźmierzów, Polkowice i Lubin Północ. Ponadto do zadań wykonawcy będzie należało dokończenie budowy 25 obiektów inżynierskich, wykonanie systemów odwodnienia i urządzeń ochrony środowiska. Wykonawca będzie musiał uzyskać również decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i oddać trasę do ruchu.

S3 Kaźmierzów - Lubin Północ.S3 Kaźmierzów - Lubin Północ. GDDKiA

Dlaczego rozwiązano poprzednią umowę?

Po wielokrotnych wezwaniach dotychczasowego wykonawcy do powrotu na budowę i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą drogi ekspresowej S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ. Konsorcjum firm, z Salini Polska w roli lidera, mimo wielokrotnych wezwań, nie realizowało prac objętych kontraktem. Wykonawca prowadził kontrakt niezgodnie z zawartą umową, nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.

Kary za opóźnienia

Dotychczasowemu wykonawcy naliczono kary umowne w wysokości blisko 84,5 mln zł za przekroczenie czasu na zakończenie robót z jego winy. Dodatkowo GDDKiA jest uprawniona do obciążenia wykonawcy dalszymi karami , w tym w szczególności za odstąpienie od części robót (w wysokości 15% wartości niezakończonych robót).

Póki co wszystko wskazuje na to, że trasa S3 w końcu uzyska pełną ciągłość. Kierowcy mają mieć do dyspozycji cały szlak w drugim kwartale 2021 r.

S3 Kaźmierzów - Lubin Północ.S3 Kaźmierzów - Lubin Północ. GDDKiA

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.