Obwodnica Marek - podpisano umowę na ukończenie kolejnego fragmentu trasy S8

Z końcem listopada podpisano umowę na dalszą realizację obwodnicy podwarszawskich Marek. Pozwoli to wydłużyć ciąg trasy S8 od węzła Marki do węzła Kobyłka (z węzłem).

Przygoda z obwodnicą Marek trwa od 28 listopada 2014 r. kiedy to GDDKiA podpisała umowę z konsorcjum, którego liderem była Salini Polska. Wartość umowy stanowiła ok. 70% kosztorysu zamawiającego.

W maju 2018 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z wykonawcą. Następnie wykonana została inwentaryzacja terenu i przygotowana dokumentacja do ogłoszenia przetargu na wyłonienie nowego wykonawcy, który dokończy niezrealizowane prace.

We wrześniu 2018 r. ogłoszono przetarg na dokończenie budowy łącznicy zjazdowej z obwodnicy Marek na DK8 w kierunku Białegostoku. Wpłynęła jedna oferta, która dwukrotnie przekroczyła kosztorys inwestorski, więc postępowanie zostało unieważnione.

W październiku ponownie ogłoszono przetarg. Tym razem wpłynęły dwie oferty, z których ta z niższą ceną o ok. 70% przekraczała kosztorys inwestorski. W związku z tym w listopadzie 2018 r. postępowanie znowu zostało unieważnione.

Nowy wykonawca

Wykonawcą inwestycji jest Strabag Sp. z o.o.. Wartość umowy wynosi ok. 166 mln zł., a czas realizacji to 10 miesięcy od daty zawarcia umowy (z wyłączeniem okresu zimowego). Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest wiec wiosną 2021 r.

Więcej o: