2,3 mld zł na nowe drogi. Wiadomo, na które odcinki będą wydane unijne fundusze

S7, S19 i S62 - te drogi zostaną rozbudowane w ramach środków otrzymanych z Unii Europejskiej. Wiadomo, kiedy inwestycje zostaną oddane do użytku.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło 15 listopada 2019 r. z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad trzy umowy na dofinansowanie projektów ze środków unijnych. Łączna wartość tych inwestycji to prawie 4,35 mld zł. Dofinansowanie przekracza 2,3 mld zł. Na co zostaną przeznaczone te środki?

Budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka–Szczuczyn

Projekt obejmuje budowę drogi ekspresowej S61 na odcinku Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, zlokalizowanej w bazowym korytarzu TEN-T i stanowiącej element transeuropejskiej sieci transportowej. Inwestycja położona w województwach mazowieckim i podlaskim o wartości ponad 3 mld zł została dofinansowana z UE kwotą 1,6 mld zł. 

Inwestycja obejmuje budowę:

 • 91 km drogi ekspresowej,
 • 9 węzłów drogowych w ciągu S61,
 • 6 Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP),
 • ekranów akustycznych, urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementów Systemu Zarządzania Ruchem,
 • infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego,
 • mostów, wiaduktów, przepustów i przejść dla zwierząt.

Zakończenie prac na całym odcinku zaplanowano na I kwartał 2023 r.

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów, odc. w. Lasy Janowskie (bez węzła) - w. Nisko Południe (z węzłem)

Projekt obejmuje budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku Lasy Janowskie - Nisko Południe, zlokalizowanej w bazowym korytarzu TEN-T i stanowiącej element transeuropejskiej sieci transportowej. Inwestycja o wartości ponad 900 mln zł jest zlokalizowana na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego. Wartość dofinansowania ze środków UE to 468 mln zł.

W ramach zadania przewidziano budowę:

 • 24,2 km drogi ekspresowej,
 • 3 węzłów drogowych w ciągu S19,
 • 2 Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) kategorii I,
 • ekranów akustycznych, urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego,
 • mostów, wiaduktów, przepustów i przejść dla zwierząt.

Oddanie inwestycji do ruchu jest przewidywane w IV kwartale 2021 r.

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. gr. woj. mazowieckiego/świętokrzyskiego – Skarżysko-Kamienna

Zadanie obejmuje budowę drogi ekspresowej S7 od granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego do Skarżyska-Kamiennej. Inwestycja jest zlokalizowana w bazowym korytarzu TEN-T i stanowi element transeuropejskich sieci transportowej. Jej wartość to ponad 344 mln zł, a dofinansowanie z UE wyniesie 156,8 mln zł.

W ramach inwestycji zaplanowano budowę:

 • 7,6 km drogi ekspresowej,
 • 2 węzłów drogowych w ciągu S7,
 • ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego,
 • mostów, wiaduktów, przepustów oraz innych urządzeń ochrony środowiska.

Zakończenie prac zaplanowano na II kwartał 2020 r.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.