Ważny odcinek S61 coraz bliżej. Poznaliśmy oferty złożone w kolejnym przetargu. Wcześniej GDDKiA odstąpiło od umowy

Poznaliśmy oferty złożone w przetargu mającym wyłonić kolejnego wykonawcę odcinka drogi ekspresowej S61 Podborze - Śniadowo o długości 19,43 km. Wpłynęło sześć ofert. Jak podaje GDDKiA, obecnie trwa procedura ich badania i oceny.

Mowa o S61 Podborze - Śniadowo. Najtaniej prawie 19,5-kilometrowy odcinek S61 chce wybudować firma POLAQUA, która wskazała kwotę 749,96 mln zł. Najdroższa oferta, złożona przez przedsiębiorstwo Mostostal Warszawa, opiewa na 940,9 mln zł. 

Dlaczego rozpisano kolejny przetarg?

Pierwotny wykonawca, który podpisał umowę w systemie „Projektuj i buduj”, nie złożył nawet wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, mnożył problemy, a nawet zażądał gwarancji zapłaty (czyli potwierdzenia wypłacalności Skarbu Państwa reprezentowanego przez GDDKiA). Gdy ją otrzymał, stwierdził autorytatywnie, że gwarancja w takiej postaci go nie zadowala.

W tej sytuacji Inwestor (GDDKiA) zdecydował 16 maja br. o odstąpieniu od umowy.

>>> Czy budujemy drogi najdrożej w Europie? Na to trudne pytanie odpowiada rzecznik GDDKiA:

Zobacz wideo

Co musi zrobić wykonawca?

Zgodnie z warunkami ogłoszonego 16 sierpnia br. przetargu, zadaniem nowego wykonawcy jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wybudowanie drogi ekspresowej wraz z całą infrastrukturą, a także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytku nowej drogi.

Jakie kryteria dla ofert?

Zamawiający sformułował kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi cena ofertowa stanowiła 60 proc., zaś kryteria pozacenowe (tj. wydłużenie gwarancji, skrócenie terminu realizacji) - 40 proc.

Kalendarium S61 Podborze - Śniadowo

  • 29 kwietnia 2017 r. - ogłoszenie przetargu
  • 28 listopada 2017 r. - wybór najkorzystniejszej oferty
  • 30 stycznia 2018 r. - podpisanie umowy
  • 16 maja 2019 r. - odstąpienie od umowy z winy dotychczasowego wykonawcy
  • 16 sierpień 2019 r. -  ogłoszenie ponownego przetargu
  • 28 października 2019 r. - otwarcie ofert
Więcej o: