Prawie 2 mld zł z UE na budowę S1 i S19. "Via Carpatia będzie odgrywać istotną rolę"

Do 2020 roku GDDKiA wyda 3,75 mld zł na rozbudowę dróg S1 i S19. 1,88 mld zł będzie pochodziło ze środków unijnych.

19 września 2019 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 4 umowy o dofinansowanie projektów ze środków unijnych. Łączna wartość tych inwestycji to ponad 3,75 mld zł. Unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniesie ponad 1,88 mld zł.

Czy w Polsce budujemy drogi drożej niż na Zachodzie? Zapytaliśmy rzecznika GDDKiA

Zobacz wideo

Kolejny zastrzyk środków unijnych zostanie przeznaczony na budowę dwóch dróg ekspresowych: S1 w województwie śląskim na odcinku Pyrzowice–Podwarpie oraz S19 w województwie lubelskim na odcinku Lublin Węglin-Kraśnik Południe i na odcinku Kraśnik Południe-Lasy Janowskie oraz województwie podkarpackim na odcinku Nisko Południe-Sokołów Małopolski Północ

Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Lublin Węglin-Kraśnik Południe

Wartość całkowita projektu: 1 488 600 700 zł
Wartość dofinansowania z UE: 736 586 673 zł

Projekt obejmuje budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku Lublin Węglin-Kraśnik Południe o długości 41,93 km. Droga ekspresowa stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w bazowym korytarzu TEN-T.

 • budowa drogi S19 o długości 41,93 km,budowa 5 węzłów drogowych w ciągu S19,
 • budowa 8 Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP),
 • remont odcinków istniejącej drogi krajowej nr 19 o łącznej długości ok. 10.0 km,
 • budowa mostów, wiaduktów, przepustów,
 • budowa Systemu Zarządzania Ruchem,
 • budowa ekranów akustycznych, urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • budowa infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego,
 • budowa przejść i przepustów dla zwierząt.

Projekt będzie realizowany do 2021 r.

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych, a także usprawnienie ruchu tranzytowego i poprawa warunków życia mieszkańców terenów sąsiadujących z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.

Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Kraśnik Południe-Lasy Janowskie

Wartość całkowita projektu: 992 166 150 zł
Wartość dofinansowania z UE: 483 157 243 zł

Projekt zakłada budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku Kraśnik Południe - Lasy Janowskie o długości 32,86 km. Droga ekspresowa stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w bazowym korytarzu TEN-T.

 • budowa drogi S19 o długości 32,86 km,
 • budowa 5 węzłów drogowych w ciągu S19,
 • budowa 4 Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) kategorii I,
 • remont istniejącego odcinka drogi krajowej nr 19 o długości ok. 9,63 km,
 • budowa Systemu Zarządzania Ruchem,
 • budowa ekranów akustycznych, urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • budowa infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego,
 • budowa mostów, wiaduktów, przepustów i przejść dla zwierząt.

Projekt będzie realizowany do 2021 r.

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych, a także usprawnienie ruchu tranzytowego i poprawę warunków życia mieszkańców terenów sąsiadujących z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.

Budowa drogi ekspresowej S19 na obszarze woj. podkarpackiego na odcinku Nisko Południe– Sokołów Małopolski Północ

Wartość całkowita projektu: 1 132 005 519 zł
Wartość dofinansowania z UE: 587 297 822 zł

Projekt obejmuje budowę drogi ekspresowej S19 na obszarze woj. podkarpackiego na odcinku w. Nisko Południe (bez węzła) – w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) o długości 29,67 km. Droga jest zlokalizowana w bazowym korytarzu TEN-T i stanowi fragment korytarza Via Carpatia.

 • budowa drogi ekspresowej S19 o długości ok. 29,67 km,
 • budowa 4 węzłów drogowych : Podgórze, Nowy Kamień, Kamień, Sokołów   Małopolski Północ,
 • budowa Obwodu Utrzymania Drogowego (OUD) Sokołów Małopolski Północ,
 • budowa obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przepusty),
 • budowa ekranów akustycznych,
 • budowa systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej,
 • budowa oraz/lub przebudowa elementów infrastruktury drogowej (chodniki, ciągi pieszo – rowerowe, ścieżki rowerowe, zjazdy, wjazdy i przejazdy awaryjne, zatoki autobusowe),
 • budowa Systemu Zarzadzania Ruchem.

Projekt będzie realizowany do 2022 r.

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych, a także usprawnienie ruchu tranzytowego i poprawa warunków życia mieszkańców terenów sąsiadujących z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.

Budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku Pyrzowice-Podwarpie

Wartość całkowita projektu: 139 844 173 zł
Wartość dofinansowania z UE: 74 445 971 zł

Projekt obejmuje budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku Pyrzowice - Podwarpie o długości 32,86 km. Droga ekspresowa stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w bazowym korytarzu TEN-T.

 • budowa drogi S1 o długości 9,72 km,
 • przebudowa węzła drogowego w ciągu S1,
 • budowa mostów, wiaduktów, przepustów,
 • budowa ekranów akustycznych, urządzeń organizacji ruchui bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • budowa przepustów i przejść dla zwierząt oraz innych urządzeń ochrony środowiska,
 • budowa infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego.

Projekt będzie realizowany do 2021 r.

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych, a także usprawnienie ruchu tranzytowego i poprawa warunków życia mieszkańców terenów sąsiadujących z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.

Więcej o: