Rusza przetarg na kolejne fragmenty trasy A18

Przetarg ogłoszony przed GDDKiA dotyczy fragmentu trasy A18 od granicy państwa w Olszynie do węzła Żary Zachód.

Zwycięzca przetargu w ramach zamówienia ma za zadanie zaprojektowanie i rozbudowę drogi krajowej nr 18 na odcinku od granicy państwa km 0,192 (za obiektem mostowym nad Nysą Łużycką) wraz z węzłem Olszyna do km 11,860 (2 km za węzłem Żary Zachód) w zakresie dostosowania do parametrów drogi klasy A.

W ramach zadania wyodrębniono dwa pododcinki tzw. „zero” od km 0,192 do km 1,500 i „jeden” od km 1,500 do km 11,860. Zadanie będzie realizowane w formule Projektuj i Buduj.

Wcześniej bez rozstrzygnięcia, stąd nowe podejście

W ubiegłych latach dwukrotnie ogłaszany był przetarg na realizację odcinka „zero”. Za każdym razem najtańsza oferta na roboty przekraczała budżet zadania o ponad 50% i postępowanie było unieważniane. Po przeanalizowaniu wcześniejszych postępowań, podjęliśmy decyzję o połączeniu dwóch odcinków i ich realizację w ramach jednego zadania.

Takie podejście pozwoli rozłożyć na dwa odcinki koszty ogólne takie jak m.in. dostosowanie do warunków kontraktu, w tym węzeł betoniarski, wyposażenie laboratorium z jego utrzymaniem, koszty zaplecza budowy oraz biura projektowego.

Trasa A18, budowa autostradyTrasa A18, budowa autostrady GDDKiA

40 miesięcy na realizację

Czas przewidziany na prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wynosi 40 miesięcy. Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 15 grudnia do 15 marca. Natomiast do czasu objętego projektowaniem okresy zimowe są wliczane.

Szczegółowy zakres zadania

Na odcinku „0” należy wykonać rozbudowę obu jezdni (południowej i północnej) do parametrów autostrady wraz z rozbudową węzła Olszyna. Na odcinku „1”, należy wykonać jedynie rozbudowę jezdni południowej.

Źródło: GDDKiA

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.