Trasa Via Baltica - ruszyły prace na drugim odcinku

Via Baltica jest bardzo ważnym międzynarodowym szlakiem komunikacyjnym, łączącym kraje bałtyckie z Europą Zachodnią. Właśnie rozpoczęły się prace nad kolejnym, 17-kilometrowym odcinkiem trasy S61 pomiędzy węzłem Śniadowo nieopodal granicy z województwem mazowieckim, a węzłem Łomża Południe.

To drugi - po budowanej od października 2018 r. obwodnicy Szczuczyna - realizowany odcinek trasy Via Baltica. 12 sierpnia Wojewoda Podlaski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykonawca odcinka niezwłocznie po przekazaniu placu budowy przystąpił do geodezyjnego wytyczania przebiegu trasy. Rozpoczęto budowę dróg technicznych służących do obsługi terenu inwestycji, które po oddaniu S61 będą pełnić rolę dróg lokalnych.

Nowy fragment Via Baltica będzie dwujezdniową drogą ekspresową z dwoma pasami ruchu plus pas awaryjny w każdym kierunku. Nawierzchnia wykonana zostanie z betonu cementowego, co wydłuży okres pomiędzy remontami na obciążonej ciężkim ruchem tranzytowym trasie. Wybudowany zostanie węzeł Śniadowo łączący S61 z drogą wojewódzką nr 677 Ostrów Mazowiecka - Łomża oraz przygotowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) - Chomentowo Wschód i Chomentowo Zachód. Wykonawcą prac jest firma POLAQUA. Wartość kontraktu to 380,3 mln zł brutto. Zakończenie budowy planowane jest w I kwartale 2021 r.

Via Baltica, S61 - Śniadowo - Łomża PołudnieVia Baltica, S61 - Śniadowo - Łomża Południe GDDKiA

S61 w realizacji

Kierowcy korzystają już z dwóch odcinków przyszłej S61, tworzących ciąg od Raczek do końca obwodnicy Suwałk. W realizacji jest jedenaście kolejnych odcinków. Roboty budowlane prowadzone są na drugiej nitce obwodnicy Szczuczyna i na odcinku od węzła Śniadowo do węzła Łomża Południe.

Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydano już dla odcinka Suwałki - Budzisko (24,5 km), na realizację którego został niedawno ogłoszony przetarg.

Wojewoda Podlaski prowadzi procedurę zmierzającą do wydania decyzji ZRID dla kolejnych czterech odcinków drogi S61:

  • Łomża Południe - Łomża Zachód - długość ok. 7,2 km,
  • Łomża Zachód - Kolno - długość ok. 12,9 km,
  • Kolno - Stawiski - długość ok. 16,4 km,
  • Stawiski - obwodnica Szczuczyna - długość ok. 18 km.

W województwie warmińsko-mazurskim wnioski o decyzję ZRID zostały złożone dla wszystkich trzech odcinków i są obecnie procedowane przez Wojewodę:

  • Szczuczyn - Ełk Południe - długość ok. 23,3 km,
  • Ełk Południe - Wysokie - długość ok. 22,9 km,
  • Wysokie - Raczki - długość ok. 20,2 km.

Dla odcinka S61 od Szczuczyna do granicy państwa Polska otrzymała dofinansowanie w ramach projektu Łącząc Europę (CEF). Na realizację tej ważnej trasy Komisja Europejska przyznała dofinansowanie w wysokości ok. 414 mln euro.

Via Baltica, S61 - Śniadowo - Łomża PołudnieVia Baltica, S61 - Śniadowo - Łomża Południe GDDKiA

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.