Jak zapisać się na egzamin na prawo jazdy?

Jeśli podjąłeś decyzję o zdaniu egzaminu na prawo jazdy, czeka Cię sporo nauki i "papierologii". Po zapisaniu się i ukończeniu kursu, należy zapisać się na egzamin teoretyczny i praktyczny.

Od 2014 roku obowiązuje nowa procedura uzyskiwania prawa jazdy. Aby rozpocząć kurs, a następnie zdać egzamin, musisz dostać w wydziale komunikacji swojego urzędu numer PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę). Jest to unikalny numer każdego kandydata na kierowcę, za pomocą którego zostaniesz rozpoznany w systemie szkoły jazdy czy systemie ośrodka ruchu drogowego.

Jak zdobyć numer PKK?

Pierwszym krokiem jest wizyta u lekarza, który wykonuje badania kierowców. Możesz skontaktować się ze szkołą jazdy, w której chcesz odbyć kurs na prawo jazdy - prawdopodobnie współpracuje z takim lekarzem. Lekarz przeprowadzi badanie i zdecyduje, czy możesz kierować pojazdami. Jeśli tak - otrzymasz orzeczenie lekarskie.

Następnie należy złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy oraz wszystkie potrzebne dokumenty czyli:

  • orzeczenie lekarskie;
  • aktualne zdjęcie;
  • dowód osobisty albo paszport;
  • ksero dotychczasowego prawa jazdy - jeśli masz już prawo jazdy i chcesz uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię;
  • pisemną zgodę rodziców albo opiekuna prawnego - jeśli masz 17 lat i wkrótce skończysz 18 lat. W
  • dokumencie rodzic albo opiekun prawny musi wyrazić zgodę na rozpoczęcie kursu i wydanie prawo jazdy. Pamiętaj, że Twój rodzic albo opiekun prawny musi podpisać taki dokument przy urzędniku. Dlatego najlepiej idź do urzędu wraz z rodzicem albo opiekunem prawnym;
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem - jeśli chcesz dostać prawo jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E albo gdy starosta skierował Cię na badania psychologiczne.

Gdzie możesz złożyć wniosek?

Wniosek o uzyskanie PKK możesz złożyć osobiście w urzędzie starostwa powiatowego w Twoim miejscu zamieszkania, pocztą lub przez internet. Korzystając z ostatniej opcji, musisz mieć profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. Usługa ta jest dostępna dla każdego obywatela. Wystarczy założyć konto na www.epuap.gov.pl, wypełnić wniosek o założenie profilu zaufanego, a następnie udać się do dowolnego punktu potwierdzenia celem potwierdzenia swojej tożsamości.

Jak zapisać się na egzamin na prawo jazdy?

Jeśli masz już swój indywidualny numer Profilu Kandydata na Kierowcę, powinieneś zapisać się na kurs nauki jazdy. Po jego ukończeniu należy zapisać się na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD-zie), a po jego zdaniu - na egzamin praktyczny. Zapisu na egzamin na prawo jazdy można dokonać na dwa sposoby - bezpośrednio w WORD-zie, lub za pośrednictwem strony www.info-car.pl. Przez internet możesz zapisać się na dogodny termin egzaminu bez stania w kolejkach i konieczności wizyty w WORD-zie.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.