Przy drogach pojawią się wideorejestratory - tak będzie wyglądał Generalny Pomiar Ruchu

W przyszłym roku na polskich drogach odbędzie się Generalny Pomiar Ruchu (GPR). Takie badanie natężenia ruchu prowadzone jest co pięć lat, a tym razem będzie realizowany głównie z wykorzystaniem kamer wideo.

Ogłoszono już wszystkie postępowania przetargowe związane z pomiarem. Łącznie prowadzonych jest 17 postępowań przetargowych - 16 w poszczególnych Oddziałach GDDKiA oraz jedno w Centrali GDDKiA.
Postępowania prowadzone w Oddziałach dotyczą wyboru wykonawców odpowiedzialnych za przeprowadzenie bezpośrednich pomiarów ruchu w terenie. Natomiast postępowanie przetargowe prowadzone przez Centralę GDDKiA związane jest z wyborem wykonawcy odpowiedzialnego za nadzór nad pomiarem i opracowanie jego wyników.

Kiedy Polska będzie miała pełną sieć autostrad?

Zobacz wideo

Czym jest Generalny Pomiar Ruchu?

Pomiary generalne prowadzone są na drogach krajowych cyklicznie od roku 1965, w okresach 5-letnich. Ich głównym zadaniem jest dostarczanie najważniejszych informacji o ruchu drogowym. Wyniki pomiarów generalnych stanowią podstawę działań o charakterze projektowym i strategicznym w odniesieniu do sieci drogowej. Wykorzystywane są również w pracach związanych z zarządzaniem ruchem, analizach środowiskowych, ekonomicznych oraz przy tworzeniu statystyk.

Wideorejestracja daje największe efekty

Doświadczenia GDDKiA w zakresie pomiarów ruchu drogowego pokazują, że najlepsze efekty i jakość dają pomiary prowadzone z wykorzystaniem kamer wideo i późniejszym zliczaniem pojazdów zarejestrowanych na nagraniach (tzw. metoda wideorejestracji). Metoda ta zapewnia ogromne możliwości kontroli materiału i pozwala na dokumentację całego pomiaru, a często jest bardziej korzystna cenowo od pomiarów ręcznych lub automatycznych. Dlatego też przyszłoroczny pomiar będzie przeprowadzony głównie z wykorzystaniem kamer wideo.

Źródło: GDDKiA

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.