Zakopianka. Trwa przetarg na projekt i budowę węzła w Gaju na Zakopiance

Zakopianka- budowa węzła w Gaju. Do 27 sierpnia 2019 r. zainteresowani wykonawcy mogą składać dokumenty wymagane w postępowaniu na zaprojektowanie i budowę węzła drogowego na drodze krajowej nr 7, w Gaju pod Krakowem. Ma on zastąpić istniejące skrzyżowanie z drogami powiatowymi.

Zakopianka- budowa węzła w Gaju. Co będzie robione?

W ramach inwestycji przewidziana jest wymiana warstwy ścieralnej prawej i lewej jezdni drogi krajowej nr 7, oznakowanie węzła, bariery ochronne oraz wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia węzła do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z nowych rozwiązań.

Zadaniem wykonawcy, który zostanie wybrany w procedurze przetargowej będzie zaprojektowanie i wykonanie węzła drogowego drogi krajowej nr 7, w km 677 i 871,23 m, a także:

  • przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z projektowanym węzłem,
  • budowa innych dróg, w tym zmiana przebiegu istniejących dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji,
  • budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych, obiektów inżynierskich – mury oporowe i palisady, kolidujących urządzeń oraz sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej (urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych),
  • budowa systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy, sieci teletechnicznej i oświetlenia drogowego.

Horyzont czasowy

Na etap projektowania wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD (zgody na realizację inwestycji drogowej) ustalono 16 miesięcy od podpisania umowy. Na etap realizacji natomiast 15 miesięcy od uzyskania decyzji ZRiD, z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 października.

Zobacz wideo
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.