Jak napisać oświadczenie sprawcy kolizji? Te punkty przyspieszą likwidację szkody

Wzmożony ruch, stres i rozkojarzenie. Wystarczy chwila, by doprowadzić do stłuczki. W wielu tego typu sytuacjach odpowiednio sformułowane oświadczenie sprawcy zdarzenia przyspieszy proces likwidacji szkody przez ubezpieczyciela. Jak napisać oświadczenie sprawcy kolizji?

Każdego dnia Policja notuje setki zdarzeń drogowych. Ze statystyk za cały 2018 rok wynika, że w Polsce doszło do 436 414 kolizji. Niemniej, pojęcie kolizji nie znajduje definicji w Ustawie Prawo o ruchu drogowym, ani w kodeksie wykroczeń.

Przyjęła się za to potoczna definicja stosowana zarówno przez mundurowych funkcjonariuszy, organy sądownicze, jak i ubezpieczycieli. Brzmi ona następująco:

Kolizja, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne (uszkodzenie pojazdu, płotu, urządzenia drogowego, bagażu, itp.) lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni.

W przypadku, gdy doszło do obrażeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowotnym trwającej powyżej 7 dni, mamy już do czynienia z wypadkiem podlegającym w określonych sytuacjach odpowiedzialności karnej.

Zobacz wideo

Jak postępować po kolizji?

Przede wszystkim zachować spokój. Emocje są niepotrzebne i tylko budują niepotrzebne napięcie i konflikt między uczestnikami zdarzenia drogowego.

Po stłuczce należy oszacować straty i przygotować się do spisania oświadczenia. Gotowe druki znajdziemy na wielu stronach internetowych. Na wszelki wypadek, warto kilka egzemplarzy mieć przy sobie. Czasem też ubezpieczyciel wysyła gotowe szablony wraz z polisą.

Jeśli nie posiadamy stosownego oświadczenia, trzeba przygotować je samemu. Ważne, by zawrzeć w nim wszystkie niezbędne informacje, kluczowe przy likwidacji i szkody i znacznie przyspieszające proces odszkodowawczy.

Jak napisać oświadczenie sprawcy kolizji?

Znajomość przepisów kodeksu ruchu drogowego jest obligatoryjna dla wszystkich kierowców. W większości przypadków ustalenie winy nie stanowi trudności i eliminuje konieczność wzywania policjantów, co w dużych miastach oszczędza mnóstwo czasu.

Dodatkowo, przy braku mundurowych sprawca nie otrzyma mandatu w wysokości do 500 złotych i 6 punktów karnych.

Jeśli nie ma problemów z ustaleniem winowajcy, możemy przystąpić do spisania oświadczenia. Muszą się w nim znaleźć następujące dane:

 • Dane kierowców oraz właścicieli pojazdów. Należy wymienić wszystkich uczestników kolizji, by rozwiać wszelkie wątpliwości i umożliwić ubezpieczycielowi bezpośredni kontakt. To imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania.

 • Dane pojazdów muszą zawierać numer rejestracyjny, VIN, markę, model i typ samochodu.

 • Dane polisy OC sprawcy. Niezbędny będzie numer polisy, nazwa ubezpieczyciela, a także weryfikacja ważności na dzień kolizji.

 • Data i miejsce zdarzenia. Dokładne określenie daty, miejsca, a także czasu zdarzenia drogowego. Jeśli jest problem z określeniem ulicy, można posiłkować się współrzędnymi z nawigacji lub punktami orientacyjnymi w postaci oznaczeń na słupkach pikietażowych.

 • Dokładny opis okoliczności zdarzenia. Należy też wyszczególnić znaki drogowe, do których nie dostosował się sprawca.

 • Skrupulatny opis zakresu i stopnia zniszczeń pojazdów. Warto podeprzeć się rysunkami pomocniczymi

 • Zakres uszkodzeń innych przedmiotów znajdujących się w samochodzie. Należy je dokładnie opisać, ustalić stopień zniszczenia i orientacyjną wartość.

 • Świadkowie zdarzenia. Jeśli są osoby, które widziały zaistniałą sytuację, należy je poprosić o podanie personaliów, danych adresowych i kontaktu telefonicznego. Mogą się przydać w razie wystąpienia w trakcie likwidacji szkody jakichkolwiek niejasności. Co istotne, muszą się własnoręcznie podpisać.

 • Czytelne podpisy uczestników zdarzenia.

Sytuacje, w których warto po kolizji wezwać policję

Mimo braku konieczności wzywania na miejsce kolizji funkcjonariuszy, istnieją określone przypadki, w których jednak należy to zrobić. Policja okaże się niezbędna, gdy:

 • Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia
 • Nie mamy pewności, która stroną była sprawcą kolizji
 • Przebieg relacji obu stron nie jest spójny
 • Zachodzi podejrzenie nietrzeźwości u jednego z uczestników zdarzenia
 • Występują wątpliwości, co do autentyczności dokumentów jednego z uczestników
 • Ktoś został ranny lub w inny sposób ucierpiał na zdrowiu
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.