Rejestracja pojazdu w Polsce. Senat przegłosował nowe przepisy. Aż 1000 zł kary za spóźnienie

W Polsce szykują się poważne zmiany w kwestii rejestracji pojazdu. Mamy mieć na to 30 dni, a spóźnienie będzie się wiązać z wysoką karą, która sięgnie nawet 1000 zł. Senat przegłosował właśnie projekt ustawy. Wprowadzono do niego jedną ważną poprawkę.

Projekt ustawy zakładający zmianę w kodeksie drogowym

Najważniejszą zmianą w przepisach dotyczących rejestracji pojazdów będzie wprowadzenie obowiązku jego rejestracji lub wyrejestrowania w terminie do 30 dni. Co więcej, właściciela samochodu, motocykla lub innego pojazdu, który nie zrobi tego w wyznaczonym czasie, będzie czekała dotkliwa kara w wysokości do 1000 zł. Kara będzie nakładana w drodze decyzji administracyjnej przez starostę, a pieniądze trafią do budżetu powiatu. Ukarane będą mogły być nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne.

Wcześniej projekt zmian przyjął Sejm, teraz przegłosował je Senat. Kiedy nowe prawo może wejść w życie? Prawdopodobną datą jest 1 stycznia 2020 r.

Przyjęto jedną ważną poprawkę

Parlamentarzyści zdecydowali jednak, że obowiązek ten nie będzie dotyczył nowych samochodów, które będą traktowane jako towar handlowy. Oznacza to, że wysokimi karami nie będą musieli się przejmować dealerzy. Nowe przepisy będą jednak bardzo dużym problemem dla importerów i sprzedawców samochodów używanych, co można uznać za swego rodzaju niesprawiedliwość.

Skąd aż tak ostre przepisy?

W Polsce istnieje już obowiązek informowania starosty o sprzedaży samochodu, ale jest fikcją, bo jeśli tego nie zrobimy, to tak naprawdę nie grozi nam żadna kara. Na zmiany nalegała także Komisja Europejska, która zarzucała Polsce, że nie wdrożenie dyrektywy w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Szacunki mówią, że z 24 milionów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji Pojazdów pojazdów aż 6 milionów to "samochody-duchy".

Zakłada się, że taki instrument prawny przyczyni się do poprawy przestrzegania przez właścicieli pojazdów obowiązku złożenia wniosku o rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu w określonym terminie czy też ustawowego terminu zawiadomienia o nabyciu, zbyciu pojazdu czy zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym

- tak nowe przepisy uzasadnia Ministerstwo Środowiska.

Zobacz wideo

30 dni na rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu

Właściciel będzie miał 30 dni na rejestrację pojazdu od:

  • zakupu nowego pojazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • zakupu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, czyli używanego z rynku wtórnego,
  • dopuszczenia przez organ Służby Celno-Skarbowej do obrotu pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego członkiem UE,
  • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego UE,
  • 30 dni na złożenie wniosku o rejestrację ma mieć także osoba, która posiada pojazd powierzony mu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną. Czas będzie liczony od dnia sprowadzenia pojazdu do Polski.
Właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego wyrejestrowanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki do wyrejestrowania pojazdu

- zakłada projekt Ministerstwa.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.