Budowa odcinka drogi ekspresowej S11 na odcinku Koszalin-Bobolice. Znamy oferty wykonawców i termin realizacji inwestycji

GDDKiA otworzyła oferty w przetargach realizację 3 odcinków drogi ekspresowej S11 od Koszalina do Bobolic o łącznej długości 47,7 km. Znamy ceny i terminy realizacji inwestycji.

Według informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, inwestor jest zadowolony z dużego zainteresowania potencjalnych wykonawców, co, jak widać po problemach ze znalezieniem wykonawców do realizacji inwestycji drogowych w innych częściach kraju, nie jest oczywiste. Wśród oferentów znalazły się firmy polskie i zagraniczne.

Zobacz wideo

Jak czytamy w komunikacie GDDKiA:

Inwestycja polegać będzie na budowie dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku Koszalin - Bobolice o długości 47,7 km. W ramach zadania powstaną 4 nowe węzły drogowe, a węzeł Koszalin Zachód, budowany w ramach obwodnicy Koszalina i Sianowa, zostanie rozbudowany. Nowa trasa w większości będzie poprowadzona nowym przebiegiem, w oddaleniu od obecnej DK11. Ten odcinek umożliwi całkowite ominięcie Koszalina, włączając się w budowaną obwodnicę Koszalina i Sianowa na węźle Koszalin Zachód. Droga wyprowadzi ruch tranzytowy z szeregu miejscowości przy obecnej DK11. Nowa S11 znacząco usprawni dojazd nad Morze Bałtyckie i skomunikowanie Pomorza Środkowego z resztą Polski.

Koszty realizacji inwestycji

Według informacji inwestora: "Dla odcinka Koszalin-Zegrze Pomorskie o długości 16,8 km wpłynęło 10 ofert, najtańszą na kwotę ok. 481,38 mln złotych złożyło konsorcjum NDI Sp. z o.o.,
Dla odcinka Zegrze Pomorskie-Kłanino (węzeł Koszalin Południe) o długości 19,28 km wpłynęło 14 ofert, najtańszą na kwotę ok. 478,3 mln złotych złożyła firma Mostostal Warszawa,
Dla odcinka Kłanino (węzeł Koszalin Południe)-Bobolice o długości 11,6 km wpłynęło 12 ofert, najtańszą na kwotę ok. 393,21 mln złotych złożyło konsorcjum NDI Sp. z o.o."

Budowa odcinka drogi ekspresowej S11 na odcinku Koszalin-Bobolice - termin realizacji

GDDKiA podaje, że termin realizacji inwestycji to 36-39 miesięcy. Zgodnie z obecnymi założeniami roboty budowlane powinny ruszyć w 2021 roku, a zakończenie planowane jest na 2023 rok.

Więcej o:
Copyright © Agora SA