GDDKiA rozpisała nowy przetarg na A18. Wygra go ten, kto będzie chciał najmniej pieniędzy. Cena to jedyne kryterium wyboru

Po unieważnionym w maju pierwszym przetargu na przebudowę i dostosowanie 22 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady, GDDKiA ogłosiła nowy przetarg. Zmodyfikowano zakres inwestycji, a kryterium wyboru wykonawcy będzie stanowiła wyłącznie cena.

W pierwszym przetargu wszystkie złożone oferty przekraczały górny pułap cenowy założony przed GDDKiA. Po analizie dotychczasowych postępowań przetargowych stwierdzono, że wykonawcy składający oferty, najczęściej w takim samym stopniu spełniali dodatkowe kryteria pozacenowe. W efekcie sprowadzało się to do tego, że o wyborze najkorzystniejszej oferty i tak ostatecznie decydowała cena

Zdaniem GDDKiA kryteria pozacenowe były traktowane przez wykonawców jako dodatkowe ryzyko, którego spełnienie rodziło określone koszty, a to wpływało na  wartość ofert. Dlatego teraz jedynym czynnikiem decydującym o wygranej w przetargu będzie cena - wygra najtańsza oferta.

Zobacz wideo

Autostrada A18 zamiast DK18

Zadaniem wykonawcy będzie realizacja robót budowlanych na południowej jezdni obecnej DK18, od km 11,86 do 33,76, wraz z budową węzła autostradowego Żary oraz budową trzech wiaduktów, trzech przejść dla zwierząt, mostu oraz przejścia pod autostradą. Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna-Golnice o długości 70 km) do standardów sieci drogowej UE o parametrach autostradowych. Inwestycja stanowi drugi etap budowy autostrady A18 (pierwszy stanowiła budowa jezdni północnej).

Inwestycja podzielona jest na następujące etapy:

  • węzeł Olszyna do km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia),
  • od km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa),
  • od km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) - granica województwa,
  • granica województwa - węzeł Golnice.

A18 na Zachód

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym - połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. DK18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie.

Starą DK18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin-Wrocław. W listopadzie 2004 r. rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania DK18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa jezdnia północna, którą oddano do użytku w 2006 r.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.