Umowa kredytowa na ostatni odcinek A1 podpisana. "Kluczowy fragment" powstanie do 2022 roku

Brakujący fragment autostrady A1 połączy cały układ sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. 81-kilometrowy odcinek powstanie - według zapewnień rządu - do 2022 roku.
Odcinek autostrady A1, dla którego zawarto właśnie umowę kredytową, to ostatni fragment tej trasy, skierowany do realizacji przez obecny rząd w 2017 r. A1 pomiędzy Tuszynem koło Łodzi a Częstochową, o długości 81 km i wartości przekraczającej 3,5 mld zł, jest brakującym elementem łączącym cały układ sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Jest to kluczowy odcinek z punktu widzenia budowy spójnej sieci dróg szybkiego ruchu, która jest jednym z najważniejszych priorytetów obecnego rządu. Ukończenie całego korytarza autostrady A1 jest planowane do 2022 r.

– powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Autostrada A1 to fragment transeuropejskiego korytarza transportowego Bałtyk–Adriatyk. Docelowo na terenie Polski trasa będzie miała prawie 570 km długości i połączy Trójmiasto, Toruń, Łódź, Częstochowę oraz Górny Śląsk z granicą państwa. Po jej ukończeniu przejazd z trójmiejskich portów do południowej granicy z Czechami skróci się do ok. 5 godzin. Ma to podnieść konkurencyjność polskich portów i zachęcić do korzystania z ich usług kontrahentów z Czech, Słowacji czy Węgier.

Od 2004 roku, czyli od 15 lat, budowa praktycznie wszystkich dróg krajowych w Polsce, w tym autostrad, dróg ekspresowych czy obwodnic miast, powstaje z udziałem środków Krajowego Funduszu Drogowego zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przez te 15 lat łączne wydatki KFD na budowę dróg w Polsce wyniosły 144 mld złotych, co przełożyło się na współfinansowanie budowy ponad 1,2 tys. km odcinków autostrad i 1,9 tys. km odcinków dróg ekspresowych.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.