GDDKiA rozwiązała umowę z wykonawcą trasy S7 na wylocie z Warszawy, co z terminem realizacji inwestycji?

GDDKiA wielokrotnie wzywała wykonawcę odcinka trasy S7 od węzła Warszawa Lotnisko do węzła Lesznowola o realizację kontraktu zgodnie z podpisanymi umowami. Niestety, sprawa skończyła się rozwiązaniem umowy. Co z terminem realizacji inwestycji?

Trasa S7 jest jedną z najważniejszych dróg w kraju i aż trudno uwierzyć, że jeszcze nie jest wybudowana w całości. Jeszcze trudniej uwierzyć w fakt, że w 2019 r. stolica Polski nie ma pełnej obwodnicy i wygodnych tras wylotowych z miasta na północ i na południe.

Zobacz wideo

Okazuje się, że ta sytuacja szybko się nie zmieni. Jak czytamy w komunikacie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad:

Po wielokrotnych wezwaniach Generalnego Wykonawcy, firmy Rubau Polska Sp. z o.o., do rzetelnej i zgodnej z podpisanymi umowami realizacji kontraktów na odcinkach S7 węzeł Warszawa Lotnisko - węzeł Lesznowola (woj. mazowieckie) oraz S61 Podborze - Śniadowo (woj. mazowieckie/podlaskie) GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umów z wykonawcą tych inwestycji.

Wykonawca zgodnie z umową miał zaprojektować i wybudować ten newralgiczny odcinek zgodnie z przyjętym harmonogramem. GDDKiA już w marcu zeszłego roku wezwała Rubau Polska Sp. z o.o. do poprawy. W wezwaniu szczegółowo określono zakres prac (a konkretnie terminów ich wykonania), co do których były zastrzeżenia ze strony inwestora.

Wykonawca nie wywiązał się z zapisów umownych i nie dotrzymał 1 Kamienia Milowego, jakim jest złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID (Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej) w terminie kontraktowym 10 miesięcy od podpisania umowy. Pełna dokumentacja wpłynęła do Wojewody Mazowieckiego z blisko 4-miesięcznym opóźnieniem (115 dni po terminie wynikającym z umowy). 

- podaje GDDKiA

W wyniku braku rokowań na poprawę sytuacji inwestor zdecydował się na odstąpienie od umowy z wykonawcą. W wyniku tego data zakończenia robót budowalanych na tym odcinku ustalona na marzec 2021 jest zagrożona.

To nie koniec złych wiadomości. Rubau Polska Sp. z o.o. był również odpowiedzialny za budowę trasy S61 na odcinku Podborze - Śniadowo (woj. Podlaskie). Jak podaje GDDKiA także i ta umowa została rozwiązana. Odcinek miał być wybudowany w listopadzie 2020 r. Także i ta data jest zagrożona.

Według informacji GDDKiA wykonawca zostanie obciążony karami za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 15% zaakceptowanej kwoty kontraktowej.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.