Co grozi za próbę wręczenia łapówki policjantowi? Można pójść do więzienia. Na jak długo?

O korupcji mówi się coraz mniej, ale takie zjawisko wciąż funkcjonuje. Jakie konsekwencje grożą za próbę wręczenia łapówki policjantowi?

Kwestią globalnego łapówkarstwa zajmuje się organizacja Transparency International. Co roku publikuje Indeks Percepcji Korupcji ukazujący skalę zjawiska w danym kraju przez ludzi biznesu i analityków. Według danych z 2016 roku, najlepiej w rankingu wypada Dania, Nowa Zelandia i Finlandia. Polska dzieli 29 pozycję wraz z Portugalią. Niechlubne zestawienie zamyka Somalia, Wenezuela, Irak, Korea Północna oraz Południowy Sudan.

Analizy dotyczą nie tylko przetargów w sektorze publicznym i prywatnym, lecz również życia codziennego zwykłych obywateli. W Polsce zjawisko było dość powszechne jeszcze w połowie lat 90., gdy nierzadko słyszeliśmy historie o wożeniu 50-100 złotych w dowodzie rejestracyjnym. Tak na wszelki wypadek.

Zobacz wideo

Surowe kary za próbę wręczenia łapówki policjantowi

Obecnie, w dobie coraz większej transparentności i możliwości weryfikacji działania poszczególnych służb, korupcja powoli odchodzi w niepamięć. Niemniej, wciąż zdarzają się próby przekonywania funkcjonariusza do przymknięcia oka na wykroczenie poprzez wręczenie korzyści majątkowej.

Według statystyk, najwięcej takich akcji podejmują pijani kierowcy zatrzymani na gorącym uczynku. Jakich wobec tego spodziewać się konsekwencji?

Kodeks karny przestępstwo przekupstwa reguluje w art. 229:

§ 1. Kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa, aby skłonić osobę pełniącą funkcję publiczną do naruszenia przepisów prawa lub udziela albo obiecuje udzielić takiej osobie korzyści majątkowej lub osobistej za naruszenie przepisów prawa, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Kto osobie pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji, udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 5. Karom określonym w § 1-4 podlega odpowiednio także ten, kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w państwie obcym lub w organizacji międzynarodowej, w związku z pełnieniem tej funkcji.

Rozpiętość kary jest dość duża. Funkcjonariusz przekazuje sprawę do sądu, a ten decyduje o skali szkodliwości działania kierowcy. W przypadku czystej karty karnej, można spodziewać się wyroku w zawieszeniu. Warto jednak wiedzieć, że w określonych sytuacjach, można uniknąć konsekwencji.

Kiedy można uniknąć konsekwencji?

W Kodeksie karnym w artykule 229 znajdujemy jeszcze szósty punkt:

§ 6. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1-5, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.

Funkcjonariusz publiczny

Powyższe przepisy obejmują interakcję z funkcjonariuszem publicznym. Do tej grupy zaliczamy:

  • Policję
  • Straż Miejską
  • Straż Graniczną
  • Straż Ochrony Kolei
Więcej o: