Czy ubezpieczenie zadziała, kiedy nie mam ważnego badania technicznego?

Czy brak ważnego badania technicznego wpływa na ubezpieczenie samochodu? To zależy, czy mówimy o OC czy AC. Przy AC może się zdarzyć, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania lub pomniejszy je w związku z brakiem przeglądu
Ubezpieczyciele inaczej podchodzą do kwestii badań technicznych w obowiązkowych polisach OC, których zakres jest im narzucony ustawą, a inaczej w dobrowolnym AC, którego sposób działania określają samodzielnie. I o ile w przypadku OC brak ważnego badania technicznego nie stanowi przeszkody do likwidacji szkody, to przy AC może się zdarzyć, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania lub pomniejszy je w związku z brakiem przeglądu.

- mówi Jakub Nowiński, członek zarządu w multiagencji Superpolisa Ubezpieczenia.

Brak przeglądu technicznego i ubezpieczenie OC

W przypadku ubezpieczenia OC brak ważnego przeglądu technicznego nie wpływa na wypłatę odszkodowania. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i regulowane ustawą. Brak ważnego przeglądu technicznego nie stanowi przeszkody do likwidacji szkody przez ubezpieczyciela.

Zobacz wideo

Brak przeglądu technicznego i ubezpieczenie AC

Sprawa wygląda zupełnie inaczej, kiedy chodzi o brak ważnego przeglądu technicznego. Tutaj wszystko zależy od warunków umowy, w których dokładnie określone jest, w jakich sytuacjach ubezpieczyciel bierze na siebie odpowiedzialność. W większości przypadków polskie zakłady ubezpieczeń NIE wypłacą odszkodowania, jeżeli nie mam ważnego przeglądu technicznego.

Na co dzień doradzamy klientom w zakresie AC spośród niemal wszystkich dostępnych na rynku ofert. Na tej podstawie widzimy, że wspólne dla ubezpieczycieli jest wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w samochodach bez ważnych badań technicznych. Co ważne, w większości firm dotyczy to zdarzeń, na których powstanie brak przeglądu miał wpływ, tzn. były związane ze stanem technicznym samochodu.

- komentuje Jakub Nowiński z Superpolisy Ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel powinien nam wypłacić odszkodowanie, jeżeli nasz samochód ulegnie uszkodzeniu z przyczyn niezależnych od stanu technicznego. Co to oznacza? Przykładowo, dewastację przez wandali, czy szkody spowodowane gradobiciem lub silnym wiatrem. Autocasco powinno również pokryć kradzież samochodu z nieważnym badaniem technicznym.

Pamiętać trzeba jednak, że niektóre zakłady ubezpieczeń zastrzegają, że samochody objęte ich AC muszą posiadać ważne badanie techniczne. W takich przypadkach brak przeglądu uniemożliwia skorzystanie z AC nawet, jeżeli szkoda nie była związana ze stanem technicznym pojazdu.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.