Polski rynek leasingu rośnie w siłę. Zobaczymy czy w 2019 roku to się nie zmieni

Związek Polskiego Leasingu podsumował rok 2018. Firmy sfinalizowały transakcje o łącznej wartości 82,6 mld zł. Dynamika inwestycji finansowanych wykorzystująca leasing czy pożyczkę, wyniosła na koniec 2018 roku aż 21,8 proc. To najlepszy rezultat od 11 lat

Miniony rok był bardzo dobry dla branży leasingowej. Według udostępnionych danych przez Związek Polskiego Leasingu, na koniec 2018 roku, wartość umów obsługiwanych przez sektor leasingowy, wyniosła 146,6 mld zł. Jest to tym samym wzrost o 22,8 proc. w stosunku do 2017 roku.

Taki wynik został osiągnięty przede wszystkim przez zwiększającą się popularność leasingów wśród klientów wybierających pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony (udział pojazdów lekkich to 48,4 proc.). Z drugiej strony istotny wpływ na ten sektor miała też niesłabnąca pozycja finansowania przez przedsiębiorców maszyn i innych urządzeń (26,3 proc.) oraz środków transportu ciężkiego (23,7 proc.).

Pojazdy siłą napędową

Branża leasingowa odnosi dobre wyniki przede wszystkim dzięki pojazdom. W zeszłym roku wartość sfinansowanych umów w tym obszarze wyniosła 39,9 mld zł, co oznacza 30,7 proc. wzrost r/r, dzięki pojazdom osobowym i dostawczym do 3,5 tony.

Zgodnie z oczekiwaniami zapowiedz, a następnie wejście w życie 1. stycznia 2019 zmian podatkowych, dotyczących używania samochodów w działalności gospodarczej, przyczyniły się do istotnego wzrostu wolumenu finansowanych aut osobowych w IV kwartale 2018r. Analizując tempo wzrostu finansowania pojazdów lekkich w ciągu ostatnich 5 lat (2014r. +39 proc., 2015r. +20proc., 2016r. +30,9 proc., 2017r. +21,9 proc., 2018r. +30,7 proc.) możemy powiedzieć, że leasing jest tym instrumentem, który cieszy się niesłabnącą popularnością wśród polskich przedsiębiorców niezależnie od zmian przepisów. Jest bowiem szybkim, łatwo dostępnym i bezpiecznym sposobem na korzystanie z wybranego aktywa, bez konieczności angażowania własnych środków – powiedział Andrzej Krzemiński, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL.

Warto również podkreślić, że zeszły rok – kiedy to zarejestrowano 600 791 nowych pojazdów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony – był rekordowy dzięki klientom biznesowym. Głównymi odbiorcami były: firmy leasingowe/ CFM/ RaC. Ich udział w rejestracjach pojazdów lekkich i dostawczych o DMC do 3,5 tony, wyniósł 67,4 proc.

Rozwija się całkiem dobrze również segment leasingu transportu ciężkiego. Do tej grupy zalicza się: ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, autobusy, samoloty, statki i środki transportu kolejowego. W 2018 roku branża leasingowa sfinansowała kontrakty na takie zamówienia, o łącznej wartości 19,5 mld zł. Tym samym jest to lepszy wynik niż przed rokiem o 11,4 proc.

Zobacz wideo

Co nas czeka?

Według prognozy ZPL, po 6 latach nieustannego rozwoju, zauważalne jest wyhamowanie branży leasingowej. Dynamika branży leasingowej w 2019 roku na poziomie 5,5 proc. będzie zgodna z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarczego w Polsce. Zakłada się, że branża leasingowa udzieli w 2019 roku łącznego finansowania na poziomie przekraczającym 87 mld zł.

Więcej o: