Zdjęcie do prawa jazdy. Jakie są wymogi i jakie powinno mieć wymiary?

Zdjęcie do prawa jazdy musi mieć odpowiednie wymiary, ekspozycję twarzy, a także spełniać wiele innych kryteriów. Podpowiadamy, jak je wykonać prawidłowo, by nie dostać odmowy od urzędnika.

O tym, jak powinno wyglądać i zostać zrobione zdjęcie do prawa jazdy, decyduje nowelizacja rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. W rządowych wytycznych znajdujemy informacje, że zdjęcie powinno być:

 • kolorowe
 • wykonane nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
 • ostre i z naturalnym kontrastem
 • wykonane na jednolitym, jasnym tle
 • mieć wymiary 35x45 mm

To nie koniec wymagań. Istotna jest również pozycja osoby fotografowanej i kadr. W rozporządzeniu czytamy, że zdjęcie powinno przedstawiać:

 • całą głowę
 • wizerunek nie dalej, niż do górnej części barków
 • naturalny kolor skóry
 • wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice

Zdjęcie do prawa jazdy. Jak patrzeć w obiektyw?

Ważne, by odpowiednio spoglądać w obiektyw. Zdjęcie można wykonać smartfonem, na czym sporo zaoszczędzicie, ale trzeba pamiętać o kolejnych wytycznych:

 • należy patrzeć przed siebie
 • należy zdjąć nakrycia głowy, okulary z ciemnymi szkłami i inne elementy garderoby, które mogłyby utrudnić rozpoznanie
 • otworzyć oczy, nie zasłaniać ich włosami
 • mieć naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta
 • twarz powinna zajmować 70-8o% zdjęcia
 • kontur głowy musi być wyraźny.

Trzeba też pamiętać, że jakiekolwiek rozmycia, prześwietlenia, czy zniekształcenia, dyskwalifikują zdjęcie i będą powodem odmowy przyjęcia w wydziale komunikacji.

Ciemne okulary na zdjęciu do prawa jazdy są dopuszczalne w określonych przypadkach

Od wyżej wymienionych kryteriów istnieje kilka wyjątków. W przypadku osoby mającej wadę wzroku, dopuszczalne jest zrobienie fotografii w ciemnych okularach. Niemniej, trzeba spełnić kilka warunków:

 • zdjęcie musi być zbliżone do tego w dokumencie tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku (osoby, które ukończyły 16 rok życia)

Przepisy dopuszczają również fotografię z nakryciem głowy. Tutaj też trzeba spełnić kilka warunków:

 • nakrycie musi być zgodne z wyznawaną religią
 • na zdjęciu powinna być widoczna cała twarz
 • zdjęcie musi być zbliżone do tego w dokumencie tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • do wniosku o wydanie prawa jazdy należy dołączyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Polsce

Zdjęcie na karcie pamięci

Co ciekawe, urzędy idą z duchem czasu i pozwalają na dostarczenie zdjęcia w wersji cyfrowej na zewnętrznym nośniku danych. Można też udać się do profesjonalnego fotografa i zrobić zdjęcie w studiu. Za cztery wydrukowane egzemplarze o wymaganym formacie trzeba zapłacić około 30-40 złotych.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.