Rynek dóbr luksusowych w Polsce rośnie dynamicznie. Lwia część sprzedaży dotyczy samochodów

Rynek dóbr luksusowych w Polsce prężnie się rozwija. Wśród zamożnej i bogatej grupy odbiorców największe zainteresowanie budzą luksusowe samochody. Według szacunków, wartość rynku samochodów premium i luksusowych w 2018 r. osiągnie 15,5 mld. zł.

Z raportu opublikowanego przez KPMG wynika, że w 2017 roku w Polsce mieszkało 1,2 miliona osób zamożnych (dochody brutto powyżej 7,1 tys. zł).

Stanowi to wzrost o 15 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Łączna wartość ich dochodu brutto wyniosła ponad 260 mld zł. Co ciekawe, według prognoz do 2021 roku w Polsce może być aż 1,6 mln osób zamożnych, o łącznym dochodzie brutto do 381,1 mld zł.

Z kolei liczba bogatych Polaków (dochody brutto powyżej 20 tys. zł) w 2017 roku przekroczyła 194 tysiące. W 2018 było aż 50 tysięcy osób bardzo bogatych (dochód brutto powyżej 50 tys. zł).

Niektórzy z nich od 1 stycznia 2019 roku zostaną objęci nowym podatkiem dla osób, których dochód brutto przekracza 1 mln zł rocznie. Szacuje się, że w kraju jest to około 23 tysięcy osób.

Czy nowe zasady leasingu nie spowodują załamania rosnącego rynku nowych samochodów w Polsce? Wojciech Drzewiecki: "Branża zawsze zakłada wzrosty."

Rynek dóbr luksusowych w Polsce to głównie samochody

Wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce, szacowana jest na kwotę niemal 24 mld zł (dane za rok 2018). Jest to wzrost o 13,8 proc. w stosunku r/r.

Według dostępnych informacji największy segment dóbr luksusowych stanowią samochody z segmentu premium i luksusowych. Szacuje się, że wartość tego rynku w 2018 roku wyniesie 15,5 mld zł. Z kolei prognozy zakładają, że do 2023 może on wzrosnąć do 26,4 mld zł.

Wśród innych segmentów, duży udział ma odzież i akcesoria luksusowe. Stanowi on 12 proc. Kategoria ta może osiągnąć w 2018 roku wartość 2,9 mld zł. Warto zaznaczyć, że w tym aż 48 proc. stanowi odzież damska.

Dynamicznie rozwija się również sektor biżuterii i zegarków. Odnosząc się do wyników zeszłorocznych to w tym roku odnotowano wzrost udziału o 10 proc. Co ciekawe ponad 80 proc. dostępnych na rynku luksusowych zegarków, jest przeznaczonych dla mężczyzn, a 67 proc. luksusowej biżuterii jest skierowana do kobiet.

Na rynku rośnie również udział alkoholi luksusowych. Może on wynieść na koniec roku nawet 1,2 mld zł. Warto dodać, że 62 proc. w tym segmencie stanowi whisky.

Wzrastająca majętność Polaków

Choć w porównaniu do Europy nie jesteśmy zbyt majętnym narodem, to jednak obywatele cały czas się bogacą. Potwierdzają to liczby.

Całkowita wartość majątku zgromadzonego przez polskie gospodarstwa domowe wyniosła 1 990 mld zł (dane na koniec II kwartału 2018 roku).

Jak możemy przeczytać w raporcie KPMG, jest to wzrost o 2,6 proc. w stosunku do tego samego okresu w zeszłym roku.

O 3,7 proc. r/r (do 736 mld zł) wzrosły też zobowiązania . Wynika z tego, że polskie gospodarstwa posiadały majątek netto warty 1 254 mld zł (dane z końca I połowy 2018 roku). Tym samym wzrósł on o 16 mld zł w odniesieniu do pierwszej połowy 2017 roku.

W raporcie uwzględniono też jakie aktywa gospodarstw domowych stanowią największą część. Co ciekawe, cały czas liderem pod tym względem są depozyty. Ich wartość wzrosła o 6 proc. w stosunku r/r.

Wynika z tego, że osiągnęły one wartość 782 mld zł w II kwartale 2018 roku. W przypadku inwestycji, Polacy zgromadzili majątek wart 513 mld zł. Największą część stanowiły akcje, udziały kapitałowe oraz udziały lub jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

Rynek dóbr luksusowych w Polsce

W 2018 roku wyceniono rynek dóbr luksusowych na 24 mld zł. Jest to wzrost o 13,8 proc. w odniesieniu do 2017 roku. Wśród wszystkich segmentów uwzględnianych w zestawieniu rynku dóbr luksusowych, najszybciej rozwijające się obszary to: biżuteria i zegarki, samochody luksusowe oraz permium oraz alkohole.

Prognozuje się, że rynek dóbr luksusowych w 2023 roku osiągnie wartość przekraczającą 39 mld zł.

Największą grupę w tym segmencie stanowią samochody. W 2018 roku wartość tego rynku oszacowano na 15,5 mld zł. Wzrost w stosunku rok do roku wyniósł w tym przypadku aż 17 proc. Prognozy KPMG zakładają, że do 2023 roku rynek może osiągnąć wartość 26,4 mld zł, co przełoży się na wzrost 70 proc. od 2018 roku.

Rynek samochodów luksusowych

W 2017 roku zarejestrowano w Polsce 65,5 tys. samochodów premium i luksusowych. W tym roku KMPG szacuje, że sprzedaż pojazdów z tych segmentów wzrośnie do 76,5 tys. sztuk.

Najpopularniejszą marką premium jest Mercedes. 24 proc. rejestracji po trzech kwartałach roku 2018 dotyczy modeli tego producenta. Tuż za nim znalazły się Audi oraz BMW.

Co ciekawe, największy wzrost zanotował Jaguar (w stosunku r/r). Warto też zwrócić uwagę na fakt, że pierwsze trzy marki premium (Mercedes, Audi i BMW) odpowiadają za 66 proc. rejestracji aut z tego segmentu.

Z kolei w segmencie aut luksusowych liderem jest Maserati. Na uwagę zasługuje również sprzedaż aut marek Ferrari i Bentley. Zarejestrowano ich odpowiednio o 11 szt. (+52 proc.) i 19 (+90 proc.) szt. więcej niż w pierwszych trzech kwartałach 2017 roku.

Wzrosty odnotowały również takie marki jak: Aston Martin, Lamborghini czy Lotus. Liderem pod tym względem jest włoskie Lamborghini, które zanotowało, po trzech kwartałach, wzrost sprzedaży o 333 proc. w stosunku r/r.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.