Kolejne kilometry S7 dostępne dla kierowców

Od 13 grudnia kierowcy mogą korzystać z kolejnego odcinka drogi ekspresowej S7 między Chęcinami a Jędrzejowem. Droga o długości 7 km prowadzi od miejscowości Brzegi w kierunku Jędrzejowa.

W tym roku oddano już dwa fragmenty odcinka Chęciny–Jędrzejów budowanej drogi ekspresowej S7. Dzięki temu kierowcy mają teraz do dyspozycji 17 km dwujezdniowej trasy. Zapewnienie przejezdności ostatnich 4 kilometrów odcinka Chęciny - Jędrzejów planowane jest do końca roku.

Oprócz fragmentu drogi ekspresowej, planowane jest otwarcie węzła w Mnichowie oraz częściowo węzła w Brzegach. Kierowcy jadący z Warszawy do Krakowa w miejscowości Brzegi nie będą już zjeżdżać na starą drogę krajową nr 7, ale pojadą prosto nowym dwujezdniowym odcinkiem trasy ekspresowej S7 aż do węzła Mnichów. Za węzłem w Mnichowie zjadą na jedną jezdnią budowanej drogi.

W pierwszym etapie zmian w organizacji ruchu udostępniona zostanie jedna relacja w obrębie węzła Brzegi komunikująca rondo na starodrożu drogi nr 7 z łącznicą na drogę S7 w kierunku Kielc.

Wykonawca deklaruje, że cały 21-kilometrowy odcinek drogi S7 od Chęcin do Jędrzejowa powinien być przejezdny do końca roku. W następnym etapie ma być uruchomiony ostatni, 4-kilometrowy fragment przed samym Jędrzejowem. Dokładny termin wprowadzania zmiany w organizacji ruchu jest uzależniony także od warunków pogodowych. Im bardziej aura będzie sprzyjać pozostałym do wykonania pracom, tym szybciej udostępniony zostanie pozostały fragment S7.

W związku z kontynuacją prac na moście w Brzegach komunikacja lokalna w tym rejonie odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach z tą różnicą, że nie będzie można wjechać na drogę ekspresową S7 ze starodroża drogi nr 7 dotychczasowym łącznikiem w sąsiedztwie węzła w Brzegach. Możliwy nadal będzie natomiast zjazd tym łącznikiem z S7 na starodroże drogi nr 7. Tymczasowo utrzymane pozostaną także zjazdy z dwujezdniowej trasy w kierunku Sobkowa przy ograniczeniu prędkości do 50 km/h oraz wjazd na jezdnię od Kielc w kierunku Krakowa przed rzeką Nidą.

W związku z budową mostu w Brzegach na drodze dojazdowej w ciągu dawnej DK7 ciągłość ruchu pieszego zapewniona zostanie busami na dotychczasowych zasadach. Busy korzystać będą teraz z łącznicy węzła Brzegi.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.