Rusza budowa północnej obwodnicy Krakowa

GDDKiA poinformowała o zawarciu umowy na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S52, stanowiącej północną obwodnicę Krakowa. Trasę o długości 12,5 km zrealizuje turecko-polskie konsorcjum za kwotę ponad 1,4 mld zł.

Turecko-polskie konsorcjum Gülermak i Mosty Łódź ma 47 miesięcy na opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz budowę drogi. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych w trakcie prowadzenia prac (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Inwestycja zakłada budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej z trzema pasami ruchu w każdym kierunku, na którą będzie GDDKiA można wjechać poprzez węzły: Modlnica (dobudowane zostaną cztery łącznice), Zielonki, Węgrzce i Batowice. Trasa zostanie poprowadzona w trzech tunelach: pod rzeką Prądnik (długość 870 m), pod wzgórzem w Batowicach (653 m) oraz pod wzgórzem Syberia na terenie Krakowa (98 m). Powstanie 27 obiektów mostowych, 4 km murów oporowych oraz 20 km dróg dojazdowych.

Trasa S52 połączy w jeden ciąg już istniejące i realizowane fragmenty obwodnicy Krakowa. Połączy wszystkie wyloty dróg krajowych (DK 79 i 94) po północnej stronie miasta z A4 i S7. Usprawni przemieszczanie się od strony zachodniej w kierunku północnym (Kielce, Warszawa), zachodnim (Katowice, Wrocław), wschodnim (Tarnów, Rzeszów) bez konieczności przejazdu przez zatłoczone miasto.

Oprócz tego przeniesie ruch tranzytowy przechodzący przez północną część miasta drogą DK 79. Według prognoz ruch na nowym odcinku przekroczy średnio 30 tys. poj./dobę już w roku 2025. Północna obwodnica Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych dopiero w maju 2016 roku. Decyzja obecnego rządu umożliwiła GDDKiA rozpoczęcie przygotowań do tej inwestycji.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.