Adres zamieszkania zniknie z prawa jazdy w marcu 2019 r. Nie będzie obowiązku wymiany dokumentów

Filip Trusz
Temat adresu w prawie jazdy powrócił za sprawą wyroku Trybunały Konstytucyjnego, który orzekł, że wymiana prawa jazdy przy zmianie miejsca zamieszkania jest bezzasadna. Ministerstwo ma już gotowy nowy wzór "prawka" i wprowadzi go w marcu 2019 r.

4 marca przyszłego roku z polskiego prawa jazdy zniknie adres zamieszkania. To efekt niedawnego wyroku Trybunały Konstytucyjnego, w którym uznano, że wymiana dokumentu przy zmianie miejsca zamieszkania jest bezzasadna.

Zbędny koszt i strata czasu

TK podkreślił, że to zbędny koszt i kłopot dla kierowcy, a poza tym zadaniem dokumentu, jakim jest prawo jazdy, jest potwierdzenie posiadania przez kierowcę uprawnień do kierowania pojazdami, a nie jego adresu zamieszkania. Wymiana prawa jazdy to duży wydatek - sam dokument kosztuje 100,50 zł, do tego trzeba dostarczyć do urzędu aktualne zdjęcie, a niektórzy kierowcy muszą jeszcze zapłacić 200 zł za badanie lekarskie.

Urzędy rozpoczną wydawanie nowego prawa jazdy już w marcu przyszłego roku.

Czy to oznacza, że niektórzy kierowcy utracą bezterminowe prawo jazdy?

Nie. Nie będzie obowiązku wymiany dotychczasowych dokumentów.

Wiele osób obawia się, że nowy wzór będzie się wiązał z obowiązkową wymianą prawa jazdy, a co za tym idzie część kierowców utraciłaby bezterminowy dokument. Aktualnie, wszystkie prawa jazdy wydawane są na określony termin. Możemy was jednak uspokoić, Ministerstwo nie przewiduje obowiązku wymiany. A przynajmniej na razie nie ma informacji o takiej decyzji.

Na polskich drogach ginie najwięcej osób w Europie. Dlaczego? Między innymi dlatego, że nie potrafimy jeździć

Temat braku adresu w prawie jazdy pojawił się na początku roku

W 2015 r. adres zamieszkania zniknął z nowych dowodów osobistych. Podobny los czeka nową wersję prawa jazdy - donosiła Gazetaprawna.pl już w styczniu 2018 r., a informacje potwierdziło wtedy Ministerstwo Infrastruktury.

Dlaczego musieliśmy czekać aż tyle? Kluczowe jest wdrożenie CEPiK 2.0 w zakresie CEK (Centralna Ewidencja Kierowców). Po wielu miesiącach problemów w listopadzie 2017 roku uruchomiono Centralną Ewidencje Pojazdów - obydwa systemy (wraz z CEK) będą włączone do nowego systemu.

Z bazy danych CEK będą korzystać sądy, policja oraz organy wydające prawa jazdy. Dlatego podawanie informacji o adresie na blankiecie będzie zbędne, ponieważ policjanci będą mogli odczytać takie dane z systemów informatycznych. Podobne argumenty przemawiały za usunięciem pola adresu w dowodach osobistych w 2015 r.

Kierowcy mogą jeździć bez dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC

Nowy wzór prawa jazdy to nie jedyna dobra informacja dla kierowców. Od 1 października można w Polsce jeździć bez dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC. To spore udogodnienie dla zapominalskich kierowców, bo do tej pory za brak któregoś z tych dokumentów groził mandat.

Źródło: RMF24.pl

Więcej o: