Mandat za wymuszenie pierwszeństwa przejazdu - zapłacisz nawet 500 złotych!

Zaraz po przekraczaniu dozwolonej prędkości, to właśnie nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu jest najczęstszą przyczyną wypadków drogowych w Polsce. Jak wysoki jest mandat za wymuszenie pierwszeństwa?

Mandat za wymuszenie pierwszeństwa

W każdym z przypadków wymuszenia pierwszeństwa kierowca otrzyma mandat i punkty karne. Najłagodniej przedstawia się blokowanie innych pojazdów na parkingu. Postój samochodu utrudniający wjazd lub wyjazd innym użytkownikom prawidłowo zaparkowanych maszyn skutkuje karą w wysokości 100 złotych i 1 punktem karnym. Takich samych konsekwencji należy spodziewać się w sytuacji, gdy uniemożliwimy lub ograniczymy dostęp do innego auta poprawnie pozostawionego na parkingu.

Mandatu należy też spodziewać się za zatrzymanie, pozostawienie samochodu w miejscu niedostatecznie oświetlonym, słabo widocznym na innych uczestników ruchu lub zwyczajnie powodującym utrudnienia w ruchu. W tym przypadku funkcjonariusz może przyznać 100-300 złotych kary i jeden punkt karny.

W tym miejscu należy też napisać o wyjątkach. Należy do nich przymusowy postój wynikający z awarii. Na autostradach i drogach ekspresowych trójkąt trzeba ustawić 100 metrów za pojazdem, najlepiej na jezdni lub poboczu, w miejscu widocznym dla nadjeżdżających pojazdów. Włączyć światła awaryjne, a jeśli pojazd nie jest w nie wyposażony, światła pozycyjne.

Na obszarze zabudowanym wystarczy ustawić trójkąt zaledwie kilka metrów za pojazdem lub na nim na wysokości nie większej niż jeden metr. Należy też włączyć światła awaryjne lub pozycyjne. Na drogach z wyższymi ograniczeniami prędkości pozostającymi w granicach miasta, warto nagiąć ten przepis i zwiększyć odległość trójkąta od samochodu.

Poza terenem zabudowanym odległość trójkąta od pojazdu powinna wynosić 30-50 metrów. Tutaj także ustawodawca przewidział obowiązek włączenia świateł awaryjnych lub pozycyjnych. Po spełnieniu wszystkich warunków, policjant zaniecha wystawienia mandatu za pozostawienie auta w miejscu utrudniającym ruch.

Mandat za wymuszenie pierwszeństwa w czasie jazdy

Najwięcej mandatów kierowcy otrzymują za grzechy w czasie jazdy. Nieustąpienie pierwszeństwa podczas włączania się do ruchu wiąże się z mandatem w wysokości 300 złotych i 5 punktów karnych. Zajeżdżanie drogi innym użytkownikom ruchu lub wymuszanie pierwszeństwa podczas zmiany pasa oznacza karę w postaci 250 zł  i 5 punktów. Jeszcze wyższe upomnienia finansowe taryfikator przewiduje za wymuszenie pierwszeństwa na skrzyżowaniach – 350 zł i 6 pkt karnych.

Poza miastem dość częstym przewinieniem jest nieprzemyślane wyprzedzanie. Jeśli ten manewr utrudnia poruszanie się innym uczestnikom ruchu, kierowca otrzyma 250 złotych i 5 punktów karnych. Jeżeli pojazd na prawym pasie przyspiesza będąc wyprzedzanym i widać, że robi to po prostu celowo i złośliwie, musi liczyć się z karą w wysokości 350 złotych i 3 punktów.

Uwaga na rowerzystów

W sezonie ciepłym bardzo często dochodzi w miastach do wymuszeń pierwszeństwa na rowerzystach i pieszych. Jeśli kierowca nie ustąpi miejsca cykliście na ścieżce rowerowej lub osobom na przejściu dla pieszych, otrzyma mandat w wysokości 350 złotych i 6 pkt. Z karą 500 zł i 10 punktów karnych trzeba się liczyć w przypadku, gdy wyprzedzamy na kilkupasmowej drodze pojazd, który zatrzymał się w celu przepuszczenia pieszego na pasach lub rowerzysty na ścieżce rowerowej.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.