Kolejna umowa na Via Carpatia podpisana

Via Carpatia nazywana przez ministra Adamczyka "drogą życia" dla wschodniej części Polski cały czas rośnie. Kilka dni temu rozpoczęto realizację kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19.

Tym razem chodzi o umowę na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Podgórze (z węzłem) do węzła Kamień (bez węzła) długości ok. 10,5 km. Umowę podpisano 9 sierpnia 2018 roku z firmą Budimex na kwotę brutto 333 520 613,12 zł w terminie 34 miesięcy. Odcinek stanowiący część szlaku Via Carpatia łączącego północną i południową granicę Polski oraz kraje Bałtyckie z resztą Unii Europejskiej i jej wschodnimi sąsiadami.

Tylko na Podkarpaciu S19 ma mieć długość 169 km. Cały jej przebieg ma zapewnione finansowanie. Zadaniem wykonawcy prowadzącego inwestycję w systemie „projektuj i buduj” będzie zaprojektowanie odcinka drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane.

Odcinek S19 Podgórze - Kamień, jest częścią dużego przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 Nisko Południe - Sokołów Małopolski Północ. Ten 30-kilometrowy odcinek został podzielony na trzy zadania realizacyjne:

  • Zadanie A - Nisko Południe – Podgórze (dł. ok. 11,5 km)
  • Zadanie B - Podgórze - Kamień (dł. ok. 10,5 km)
  • Zadanie C - Kamień - Sokołów Małopolski Północ (dł. ok. 7,9 km)

Zakończenie wszystkich prac i udostępnienie kierowcom do ruchu drogi ekspresowej S19 pomiędzy Rzeszowem a Lublinem planowane jest w 2021 r. Odcinki, które będą realizowane przewidziane są do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Prezentacja modelu Skody w wersji L&K

Więcej o: