Skłamałeś we wniosku o prawo jazdy? Czeka cię kara - nawet 8 lat więzienia

Przy składaniu wniosku o wydanie prawa jazdy lepiej nie zatajać zdarzeń z przeszłości takich jak np. zatrzymanie prawa jazdy czy cofnięcie uprawnień, ponieważ w życie wchodzą przepisy, które przewidują ostre kary za takie oszustwa.

Nowa ustawa o kierujących pojazdami reguluje sposób, w jaki jest wydawane prawo jazdy. Składając wniosek do urzędu trzeba też złożyć oświadczenie, na którym znajduje się informacja, że wnioskodawca ubiegający się o wydanie prawa jazdy nie otrzymał wcześniej sądowego zakazu prowadzenia pojazdów ani nie ma zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania pojazdami.

Teraz takie oświadczenie podpisuje się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Za zeznanie nieprawy lub zatajenie prawdy grożą wysokie kary – do trzech lat pozbawienia wolności w przypadku poświadczenia nieprawdy lub nawet ośmiu lat, gdy chodzi o zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

Źródło: moto.onet.pl