Komu przysługuje karta parkingowa uprawniająca do parkowania na miejscach dla niepełnosprawnych? Jak ją wyrobić?

Żeby móc parkować na miejscach dla niepełnosprawnych nie trzeba być całkowicie niezdolnym do poruszania się. Do parkowania na tzw. kopertach uprawnia karta parkingowa. Jak ją zdobyć?

Kto może parkować na miejscach dla osób niepełnosprawnych?

Żeby móc parkować na miejscach dla niepełnosprawnych, trzeba legitymować się kartą parkingową.

Ustawa prawo o ruchu drogowym przewiduje, że osoba posługująca się takim dokumentem może nie stosować się do zakazu postoju, zakazu ruchu w obu kierunkach, wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli, autobusów, a także postoju w dni parzyste oraz nieparzyste.

Karta parkingowa jest wydawana na konkretnego kierowcę lub placówkę i uprawnia do korzystania z przywilejów na terenie całej Unii Europejskiej. Żeby ją otrzymać, trzeba spełnić kilka warunków.

Przeczytaj także: Co grozi za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych?

Komu przysługuje karta parkingowa?

Warunki przyznawania kart parkingowych reguluje ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

By zakwalifikować się do uprzywilejowanej grupy, należy być osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Karta przyznawana jest także chorym, którzy nie ukończyli 16 roku życia i wykazują ograniczone możliwości samodzielnego poruszania.

Upraszczając sprawę, wszystkie trzy grupy inwalidzkie kwalifikują się do wyrobienia stosownego dokumentu. Ponadto, mogą się o nią ubiegać pacjenci z orzeczeniem uszczerbku wzroku (kod 04-O) oraz chorobami neurologicznymi (kod 10-N).

W przypadku wyrabiania karty na konkretne instytucje, karta przysługuje instytucjom zajmującym się opieką, edukacją lub rehabilitacją osób niepełnosprawnych z ograniczonymi możliwościami poruszania się.

Co ważne, z przywilejów może także korzystać kierowca przewożący niepełnosprawnego lub osoba z grupą inwalidzką. W razie kontroli policyjnej, musi okazać stosowny dokument wydany przewożonemu pacjentowi. Podczas postoju, karta musi znaleźć się w widocznym miejscu za przednią szybą.

Przeczytaj także: Kiedy pieszy ma pierwszeństwo? To nie takie oczywiste

Jak wyrobić kartę parkingową?

Osoba niepełnosprawna może wyrobić kartę w starostwie powiatowym po przedłożeniu poniższych dokumentów:

  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy
  • dowodu osobistego
  • aktualnej fotografii
  • dowodu wpłaty około 25-30 złotych opłaty skarbowej

Po zweryfikowaniu dokumentacji, urzędnik wyda kartę parkingową na podstawie diagnozy lekarza orzecznika, ale na okres nie dłuższy, niż 5 lat.

W przypadku samochodów do przewożenia osób niepełnosprawnych, karta przyznawana jest na 3 lata. Jeden dokument przypisany jest do jednego samochodu. Wniosek może złożyć również pełnomocnik danego ośrodka rehabilitacyjnego.

Wiedzieliście o zasadzie "10 metrów"? Chodzi o parkowanie

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.