Egzamin praktyczny dla niepełnosprawnych za darmo. Sejm był jednogłośny

Sejm jednogłośnie poparł nowelizację ustawy o kierujących pojazdami. Chodzi o możliwość zwolnienia z opłaty za praktyczną część egzaminu w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna korzysta z własnego samochodu.

W tej chwili osoby niepełnosprawne, które stawią się na egzamin z własnym pojazdem mogą liczyć na zniżkę w wysokości 50 procent. Nowelizację kodeksu drogowego wymusił Trybunał Konstytucyjny, uznając, że obecne przepisy są niezgodne z konstytucją.

Nowelizacja pozwoli znieść opłaty za praktyczną część egzaminu na prawo jazdy, gdy do egzaminu będzie wykorzystywany pojazd, który nie należy do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, tylko do zdającego.

Nowa ustawa przewiduje utworzenie strony internetowej, na której znajdziemy wykaz dostępnych pojazdów, które będzie można wykorzystać w czasie egzaminu, a także listę ośrodków dysponujących takimi pojazdami. Ministerstwo będzie wyznaczać wśród podległych jednostek podmiot, który zajmie się prowadzeniem takiej bazy.

W 2016 roku zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że przepisy odnoszące się do pojazdów służących osobom niepełnosprawnym podczas egzaminu na prawo jazdy są niezgodne z konstytucją. W orzeczeniu możemy przeczytać, że wsparcie dla tej kategorii zdających jest „dalece niewystarczające. Trybunał przyznał, że zaskarżone przepisy sprawiają, że dla osoby niepełnosprawnej „powstaje niewątpliwie sytuacja faktyczna zmuszająca ją do dostarczenia lub wskazania pojazdu egzaminacyjnego”.

Przeciętny koszt wynajmu pojazdu dostosowanego do potrzeb osoby z niepełnosprawnością to koszt od kilkudziesięciu do ponad 200 zł. Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia z wyjątkiem przepisu o wyznaczeniu podmiotu, który będzie zarządzać bazą danych - ten wchodzi po 14 dniach od ogłoszenia. Ustawa trafi teraz pod długopis prezydenta.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.