Nowe przepisy dotyczące kierowców. Od 4 czerwca 2018 r. duże zmiany w redukcji punktów karnych - Aktualizacja

Tomasz Korniejew
4 czerwca 2018 r. wejdą w życie nowe przepisy dla świeżo upieczonych kierowców. Będzie obowiązywał dwuletni okres próbny i dodatkowe ograniczenia prędkości. Ale to nie koniec zmian.

Zmiany, które wejdą w życie 4 czerwca 2018 r. miały obowiązywać już od dłuższego czasu, a opóźnienie w ich wprowadzaniu jest spowodowane kłopotami z wdrażaniem nowych funkcjonalności systemu ewidencji kierowców CEPiK 2.0. Poprawne funkcjonowanie ogromnej bazy danych, w której będą notowane wszystkie przewinienia kierowców, jest niezbędne, by nowe przepisy mogły być egzekwowane.

Choć może się wydawać, że zmiany w przepisach będą dotyczyć tylko osób, które po raz pierwszy odbiorą dokument prawa jazdy, w rzeczywistości dotkną także kierowców z wieloletnim stażem.

Zmiany w przepisach – okres próbny, kursy doszkalające i nowe ograniczenia prędkości

Każdy, kto od 4 czerwca 2018 r. zda egzamin na prawo jazdy, będzie objęty dwuletnim okresem próbnym, liczonym od dnia odbioru dokumentu. W jego trakcie, kierowca będzie zobowiązany:

  • odbyć między 4. a 8. miesiącem kurs doszkalający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym,
  • przez pierwsze 8 miesięcy jeździć z naklejonym na szybie listkiem.

Wspomniany kurs doszkalający będzie obejmował 2-godzinne szkolenie teoretyczne w ośrodku WORD i godzinną praktykę w ośrodku doskonalenia jazdy. Cel? Uświadomić młodemu kierowcy, czym grozi nadmierna prędkość.

Wkurzają cię korki? Zobacz, w jaki sposób powinno się jeździć, żeby je rozładować

Obowiązkowe kursy doszkalające będą płatne. Według przepisów, o wysokości opłat zadecyduje minister transportu, ale ich koszty mają wynosić 100 zł za szkolenie teoretyczne oraz 200 zł za szkolenie praktyczne. Jeśli przed upływem 8 miesięcy od otrzymania prawa jazdy kierowca nie dostarczy do starosty zaświadczenia o ukończeniu kursu, straci prawko. To jednak nie wszystko.

Przez pierwsze 8 miesięcy okresu próbnego kierowcy będą musieli przestrzegać bardziej restrykcyjnych ograniczeń prędkości - 50 km/h w obszarze zabudowanym (bez względu na porę dnia), 80 km/h poza obszarem zabudowanym (zamiast maksymalnie 100 km/h) oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej (limity na autostradach wynoszą 140 km/h, a na ekspresówkach - 120 km/h).

Także przez pierwsze 8 miesięcy od momentu odebrania prawa jazdy, nie będzie można pracować jako kierowca ani osobiście wykonywać działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem kat. B.

Jeśli podczas dwuletniego okresu próbnego kierowca popełni 3 wykroczenia lub jedno przestępstwo drogowe, starosta wyda decyzję o cofnięciu prawa jazdy.

Przedłużony okres próbny i dodatkowe badania

Od 4 czerwca 2018 r. starosta przedłuży okres próbny o kolejne 2 lata, jeżeli w jego trakcie kierowca popełni dwa wykroczenia drogowe. Dodatkową karą będzie w takim przypadku skierowanie na badania psychologiczne oraz na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nowe przepisy dotyczące redukcji punktów karnych

Przy okazji wprowadzenia nowych przepisów zmienią się zasady dotyczące redukcji punktów karnych. Jeśli kierowca przekroczy dopuszczalną liczbę 24 punktów karnych, nie straci uprawnień do prowadzenia pojazdów, ale zostanie skierowany na kurs reedukacyjny. Taki sam, na który będą kierowane osoby, które popełniły dwa wykroczenia podczas dwuletniego okresu próbnego.

Na odbycie kursu będzie się miało miesiąc. Jeżeli w tym czasie się go nie ukończy, starosta wyda decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.

Od momentu skierowania na wspomniane szkolenie kierowca będzie na cenzurowanym przez następne 5 lat. Jeżeli w tym okresie ponownie przekroczy dopuszczalny limit 24 punktów karnych, straci prawo jazdy.

Nowe przepisy będą dotyczyły także kierowców z długim stażem

Przepisy, które zaczną obowiązywać od 4 czerwca 2018 r., będą dotyczyły wszystkich kierowców. Dwuletnim okresem próbnym i wszystkimi związanymi z nim obostrzeniami będą objęci nie tylko ci, którzy pierwszy raz odbierają prawo jazdy, ale też ci, którym prawo jazdy zostało cofnięte i byli zmuszeni do ponownego zdawania egzaminu.

Aktualizacja:

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Cyfryzacji, termin wprowadzenia powyższych przepisów został przesunięty na czas nieokreślony. Od dnia 4 czerwca 2018 r. mają wejść w życie jedynie przepisy dotyczące kursów doszkalających dla świeżo upieczonych kierowców.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.