Kradzież na płatnym parkingu. W jakich sytuacjach można domagać się odszkodowania?

Pozostawienie samochodu na ogrodzonym, płatnym parkingu nie zawsze gwarantuje ochronę auta. Jaką odpowiedzialność względem właścicieli pojazdów mają parkingi strzeżone, a jaką dozorowane.

Nie zawsze, gdy właściciel samochodu opłaca postój samochodu u pracownika parkingu, jest to równoznaczne z wykupieniem usługi strzeżenia pojazdu. Polskie prawo wyróżnia dwa rodzaje parkingów - strzeżony oraz dozorowany. Różnice między nimi są znaczne.

Jakie są zobowiązania parkingu strzeżonego?

Z punktu widzenia odpowiedzialności odszkodowawczej, najlepiej trzymać samochód na parkingu strzeżonym.

Wjeżdżając na jego teren, należy uiścić stosowną opłatę, a wykupienie usługi jest zazwyczaj kwitowane wydrukiem z numerem rejestracyjnym pojazdu. Jest to także potwierdzenie zawarcia umowy przechowywania, w myśl której właściciel bierze na siebie odpowiedzialność za przechowywane i zidentyfikowane auto.

Zobacz także: Zaparkujesz w nieodpowiednim miejscu i zapłacisz kilkaset zł

W myśl obowiązujących przepisów, aby parking można było nazwać strzeżonym, musi spełnić poniższe kryteria:

  • teren parkingu musi być ogrodzony z każdej strony
  • bramy wjazdowe muszą być wyposażone w szlabany
  • na drodze wyjazdowej muszą być zainstalowane kolczatki usuwane podczas wyjazdu auta z parkingu
  • placówka musi być wyposażona w zabezpieczenia mechaniczne i elektroniczne (monitoring)
  • na terenie musi się znajdować budka wartownicza ze strażnikiem
  • pracownicy parkingu muszą legitymować osoby wchodzące lub wjeżdżające na teren parkingu
  • każde miejsce postojowe musi być przyporządkowane konkretnemu pojazdowi
  • na terenie parkingu musi znajdować się umieszczony w widocznym miejscu regulamin

Pozostawienie pojazdu na parkingu strzeżonym oznacza, że właściciel pozostawionego auta zostaje otoczony ochroną prawną. Gwarantuje ona możliwość domagania się odszkodowania w przypadku kradzieży pojazdu, włamania, kradzieży wyposażenia lub uszkodzenia elementów zewnętrznych samochodu.

Ale warto sobie zdawać sprawę, że odpowiedzialność właściciela parkingu nie obejmuje kradzieży przedmiotów pozostawionych wewnątrz auta (np. bagażu podręcznego, ubrań lub elektroniki).

Zobacz także: Cofasz licznik? Minister Ziobro grozi więzieniem

Zobowiązania parkingu dozorowanego

Innymi prawami rządzą się parkingi dozorowane. Mimo że w większości przypadków ich tereny są ogrodzone i trzeba ponosić opłaty za pozostawienie na ich terenie pojazdu, ich właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za kradzież lub uszkodzenie pozostawionego mienia. Postój na takim parkingu jest równoznaczny jedynie z zawarciem umowy najmu miejsca parkingowego.

Rekompensaty za poniesione straty można domagać się tylko w sytuacji, gdy zarządca strefy płatnego parkowania nie dopełnił obowiązku utrzymania terenu w należytym stanie (np. gdy uszkodzimy koło w wyniku najazdu na wystający pręt, lub nie będziemy w stanie wyjechać z parkingu przez zalegające błoto).

Ponadto, jeśli właściciel parkingu dozorowanego dysponuje monitoringiem, może udostępnić jego zapis w przypadku uszkodzenia lub kradzieży pojazdu.

Wiedzieliście o zasadzie "10 metrów"? Chodzi o parkowanie

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.