Co zrobić w przypadku zgubienia karty pojazdu? To zależy, w jakich okolicznościach zgubiliśmy dokument

Karta pojazdu jest ważnym dokumentem przypisanym do każdego samochodu zarejestrowanego w Polsce po 1 lipca 1999 r. Co zrobić w przypadku zgubienia karty pojazdu?

Karta pojazdu jest przypisana do konkretnego samochodu i zmienia właścicieli wraz z pojazdem. Znajdziemy w niej informacje na temat historii auta (wpisani są wszyscy właściciele, daty rejestracji), dane identyfikacyjne samochodu, a także parametry techniczne. Każde auto zarejestrowane w Polsce po 1 lipca 1999 roku, musi mieć taki dokument. Co zrobić w przypadku jej zgubienia?

Wizyta w Wydziale Komunikacji

W razie zgubienia karty pojazdu, należy udać się do przypisanego Wydziału Komunikacji i złożyć pisemny wniosek o wydanie wtórnika. Do pisma trzeba dołączyć oświadczenie o utracie dokumentu pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, a także przedstawić dowód rejestracyjny pojazdu.

Jeżeli karta uległa zniszczeniu, które spowodowało jej nieczytelność, droga urzędowa przedstawia się podobnie, jak w przypadku jej utraty. Należy złożyć wniosek o wydanie wtórnika dokumentu, oddać dotychczasową kartę pojazdu i przedstawić urzędnikowi dowód rejestracyjny samochodu.

Zobacz także: Co zrobić w przypadku zgubienia dowodu rejestracyjnego?

Utrata karty pojazdu po zakupie samochodu ale przed przerejestrowaniem

Sytuacja, w której doszło do zgubienia karty pojazdu przez nowego właściciela auta, który nie zdążył jeszcze przerejestrować pojazdu przysparza więcej trudności. Niemniej, przepisy w takich okolicznościach również przewidują wydanie wtórnika.

Aby go uzyskać, należy przedstawić w urzędzie wszystkie wymagane dokumenty związane z rejestracją, a także złożyć zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie (wystawione przez organ rejestrujący, właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu). Urzędnicy wymagają także zaświadczenia z policji stwierdzającego utratę karty (np. kradzież).

Zobacz także: Nowe przepisy dot. przeglądów technicznych samochodów

Koszty wydania wtórnika

Ustawa Prawo o ruchu drogowym wskazuje, że wysokość opłaty za wydanie karty pojazdu ustala właściwy minister do spraw transportu. Niezależnie od miasta, właściciel pojazdu zapłaci w Wydziale Komunikacyjnym tyle samo.

Do 15 kwietnia 2006 roku opłata wynosiła 500 złotych. Trybunał Konstytucyjny uznał (wyrok z 17.01.2006), że wspomniana kwota jest niezgodna z przepisami Konstytucji RP i ustawy Prawo o ruchu drogowym. Od 15 kwietnia 2006 r. obowiązuje opłata w wysokości 75 złotych, zgodna z treścią rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.