Jak pozbyć się porzuconego pojazdu blokującego miejsce parkingowe? Jest na to skuteczny sposób

Porzucone lub nieużywane od wielu miesięcy samochody, które blokują miejsca parkingowe to problem wielu mieszkańców miast. Na szczęście, prawo przewiduje procedurę usunięcia takich pojazdów i sankcje dla osób, które je porzucają.

W czasach, w których każde miejsce parkingowe w zatłoczonych miastach jest na wagę złota, prawdziwą zmorą wielu mieszkańców, są zalegające na parkingach pojazdy.

Wiele z nich to po prostu powypadkowe wraki, część służy celom reklamowym, a jeszcze inne miesiącami zajmują miejsce parkingowe, bo ich właściciel zmarł, wyjechał, bądź poszedł do więzienia.

Przeczytaj także: Uprawnienia straży granicznej względem kierowców

Prawo umożliwia usunięcie z drogi porzuconego pojazdu

Na szczęście, są przepisy, na podstawie których stosowne służby mogą interweniować i usunąć z miejsca parkingowego porzucony pojazd.

Artykuł 50a prawa o ruchu drogowym stanowi:

"Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub policję na koszt właściciela lub posiadacza."

Posiadacz to osoba, która nie jest właścicielem, ale w momencie porzucenia dysponowała pojazdem.

Zobacz także: Większa kara za brak OC w 2018 r.

Z kolei artykuł 130a reguluje kwestię, kiedy można usunąć pojazd na koszt właściciela. Można to zrobić w przypadku:

1) Pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu.

2) Nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia.

3) Przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu.

4) Pozostawienia pojazdu nie oznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej.

5) Pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

6) Jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

7) Jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

Przepisy jasno wskazują, że usunięcie z miejsca parkingowego porzuconego pojazdu jest możliwe, ale jest jeszcze druga strona medalu. Wiele zależy od tego, na jakim terenie samochód został porzucony.

Zobacz także: Mandat za przekroczenie prędkości. Nie zabiorą ci prawa jazdy, gdy przekroczysz prędkość o 50 km/h

Gdy pojazd został porzucony na drodze publicznej

Jeżeli wrak zalega na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu mogącej stanowić fragment osiedla, procedury pozbycia się niechcianego pojazdu są jasne.

Należy zadzwonić do straży miejskiej lub na policję i zgłosić problem. Służby przyjadą na miejsce i ocenią sytuację. Jeśli mundurowy stwierdzi brak tablic rejestracyjnych, stan wskazujący na nieużytkowanie albo realne zagrożenie dla środowiska (wycieki płynów eksploatacyjnych), wyśle do właściciela wezwanie do zaopiekowania się samochodem.

Użytkownik pojazdu ma od 3 do 14 dni na podjęcie działań. W przypadku braku reakcji, laweta odstawi wrak na parking depozytowy. Koszty holowania i postój pokrywa właściciel lub posiadacz.

Jeżeli pojazd został usunięty na mocy wspomnianego artykułu 130a, na odebranie samochodu z parkingu i uregulowanie kwestii finansowych prawo przewiduje 3 miesiące.

Jeżeli służby działają na mocy Art. 50a ten czas jest wydłużony do 6 miesięcy. Po określonym terminie auto przechodzi na własność gminy. W większości przypadków samorządy poddają maszynę utylizacji.

Zobacz także: Co jest sprawdzane na przeglądzie technicznym samochodu? I ile taki przegląd kosztuje

Czy da się usunąć pojazd porzucony na drodze wewnętrznej?

Jeśli wrak znajduje się na poza strefą publiczną, na przykład na drodze wewnętrznej, procedura usunięcia jest o wiele bardziej skomplikowana. W takim przypadku, straż miejska może interweniować tylko wówczas, gdy pojazd zagraża bezpieczeństwu. W każdej innej sytuacji, służby mundurowe mogą skontaktować się z właścicielem i poprosić go o zabranie zalegającego samochodu.

Jeżeli interwencja służb nie pomoże, porzucony pojazd może usunąć zarządca terenu – wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa.

Jeśli zrobi to bez wiedzy właściciela pojazdu, zwrotu kosztów za usunięcie auta będzie trzeba się domagać w sądzie.

Innym sposobem na usunięcie porzuconego pojazdu z terenu, którym zarządza spółdzielnia lub wspólnota jest zmiana statusu drogi wewnętrznej na strefę ruchu lub zamieszkania. Wówczas, będzie można zgłosić się do straży miejskiej lub policji z prośbą o interwencję.

Zobacz także: Kiedy ubezpieczenie OC nie pokryje szkody? Gdy kierowca był pijany, ale nie tylko w takim przypadku

Konsekwencje finansowe dla właściciela porzuconego pojazdu

Osoba, która porzuciła pojazd na drodze publicznej musi się liczyć z możliwymi konsekwencjami. Kary finansowe przewidziane przez prawo są dotkliwe.
Porzucenie wraku w miejscu publicznym może skutkować mandatem w wysokości 500 złotych.

Jeśli samochód zagraża bezpieczeństwu, sprawa może się skończyć w sądzie, który może nałożyć na właściciela pojazdu lub posiadacza grzywnę wynoszącą 1500 złotych.

Dodatkowo, właściciel lub posiadacz pojazdu musi liczyć się z kosztami usunięcia, holowania, przechowywania na parkingu depozytowym oraz późniejszą, ewentualną utylizacją.

Wiedzieliście o zasadzie "10 metrów"? Chodzi o parkowanie

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.