S7 Warszawa - Kielce gotowa za trzy lata

Mamy dobrą wiadomość dla kierowców podróżujących często drogą S7 pomiędzy Warszawą a Kielcami. Świętokrzyski oddział GDDKiA podpisał umowę na realizację ostatniego odcinka trasy o długości 7,6 km.

Nowy odcinek drogi ekspresowej połączy wybudowany w tym roku fragment S7 od Radomia do granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego z węzłem drogowo-kolejowym w Skarżysku-Kamiennej. Planowane zakończenie inwestycji nastąpi w połowie 2020 roku, a cała droga krajowa nr 7 w województwie świętokrzyskim zyska pełne parametry trasy ekspresowej. Nowy odcinek biegnie na zachód od dotychczasowego odcinka.

Zanim podpisano umowę w oparciu o decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, GDDKiA zleciło wszystkie działania z zakresu ochrony środowiska. Chodzi o przeniesienie siedlisk chronionego gatunku motyli przeplatka aurinia z miejsca, gdzie ma przebiegać nowa trasa. Cała operacja wymagała precyzyjnego i wysoce wyspecjalizowanego działania. Przy okazji przeniesiono określone rośliny (m.in. czarcikęs łąkowy), na których znajdowały się larwy motyli oraz kilka gatunków rzadkich roślin chronionych.

Zobacz także: Poradnik | Tanie w eksploatacji. Małe silniki Diesla bez dwumasowego koła zamachowego

Parametry techniczne

Długość odcinka: 7,57 km
Przekrój drogi: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu (2x2), docelowo 2x3 pasy ruchu
Szerokość pasa ruchu: 3,5 m
Szerokość pasów awaryjnych: 2,5m
Szerokość pasa dzielącego: 12 m (w tym rezerwa na trzeci pas 2x3,5 m=7 m)
Maksymalne obciążenie: 115 kN/oś
Liczba węzłów: dwa - Skarżysko Kamienna Północ, Skarżysko Kamienna Zachód
Liczba obiektów inżynierskich: dwa mosty, sześć wiaduktów drogowych (pięć w ciągu S7 i jeden nad S7) oraz dwa przejścia dla zwierząt średnich (dwa wiadukty w ciągu S7), pięć przejść dla zwierząt małych (przepusty), trzy ściany oporowe, cztery mury oporowe.
Wartość robót: 259 835 846,88 zł
Okres realizacji: 22 miesiące - z wyłączeniem trzymiesięcznych okresów zimowych (15 grudnia -15 marca)
Data zakończenia: 9 maja 2020 r.
Znaczenie inwestycji
zakończenie przebudowy do klasy „S” całej drogi krajowej nr 7 na terenie woj. świętokrzyskiego (ok. 97 km)
zamknięcie ciągu drogi ekspresowej S7 od Grójca do granicy z województwem małopolskim (ok. 200 km)
ominięcie Skarżyska Kamiennej
skrócenie czasu przejazdu
poprawa bezpieczeństwa ruchu zarówno podróżujących S7 jak i mieszkańców Skarżyska Kamiennej
poprawa możliwości bezpiecznej migracji zwierząt przez drogę poprzez wygrodzenie drogi oraz wykonanie bezkolizyjnych przejść dla zwierząt małych i średnich.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.