Ponad połowa kierowców przekracza dozwoloną prędkość

Polscy kierowcy często łamią przepisy ruchu drogowego, najczęściej ograniczenia prędkości. Z raportu firmy Heller Consult i Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że dozwoloną prędkość przekracza 57 proc. kierujących. To dużo, ale można zaobserwować pozytywny trend

Krótko o... | Sekundniki. Sygnalizacja świetlna bez stresu

Najczęściej kierowcy przekraczają prędkość na dwujezdniowych ulicach dużych miast (71,9%) oraz w terenie zabudowanym na drogach krajowych i wojewódzkich (odpowiednio 70,8 i 70,6%). Co ciekawe poza obszarem obowiązujące limity łamane są na autostradach i drogach szybkiego ruchu (ok. 50%), gdzie przecież wolno jeździć najszybciej. Najmniej wykroczeń powodowanych jest na drogach powiatowych - 15%.

Wyniki nie są jednak tak złe, jak mogłoby się wydawać. "Obserwujemy pozytywne zmiany w zachowaniu kierowców, w tym także w zakresie przestrzegania obowiązujących limitów prędkości. Wynika to w dużej mierze z rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej, intensyfikacji działań służb w obszarze nadzoru, podjęcia szeregu inicjatyw w zakresie edukacji mających na celu uświadomienie kierowcom zagrożeń wynikających z nadmiernej prędkości czy usprawniania systemu ratownictwa. Należy pamiętać jednak, że tylko jednoczesne prowadzenie działań we wszystkich tych obszarach, może przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na polskich drogach" - powiedziała Agata Foks, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, na zlecenie której powstał raport.

Badania w 2014 roku przeprowadziły firma Heller Consult oraz Instytut Transportu Samochodowego. Po raz pierwszy od 5 lat odbyły się one na tak dużą skalę. Pomiarów dokonano w 94 punktach, w sumie kontrolując 900 tys. pojazdów.

ZOBACZ TAKŻE:

NIK o bezpieczeństwie na polskich drogach

Czy przekraczasz dozwoloną prędkość na drodze?
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.