Tragiczny stan oświetlenia pojazdów

Jakość oświetlenia w pojazdach jest niepokojąca! Wyniki badań przeprowadzonych przez ITS wskazują, że prawidłowe ustawienie reflektorów ma kilka procent pojazdów. Ten stan może mieć wpływ na zagrożenie bezpieczeństwa na drogach po zapadnięciu zmroku, a mamy przecież szczyt sezonu jesienno-zimowego

Czy to koniec LED-ów?

Stan oświetlenia pojazdów budzi wiele zastrzeżeń. To właśnie w nocy dochodzi do kilkakrotnie większej liczby wypadków w przeliczeniu na jeden pojazd w ruchu niż za dnia, a wypadki te są znacznie poważniejsze w skutkach. Co prawda większość współczesnych samochodów oferuje dobre oświetlenie za niewygórowaną cenę, jednak trzeba o nie zadbać oraz dostosować technikę jazdy do możliwości świateł. Dla bezpieczeństwa ważny jest stan wszystkich trzech elementów oświetlenia: żarówek, lamp oraz ustawienia świateł.

Aby obiektywnie ocenić jakość oświetlenia pojazdów osobowych w połowie listopada 2013 roku Instytut Transportu Samochodowego wykonał na terenie Warszawy wyrywkowe badania reflektorów samochodów osobowych znajdujących się w ruchu. Badania przeprowadzono za pomocą nowatorskiego analizatora świateł - komputerowego urządzenia diagnostycznego, które oprócz precyzyjnego pomiaru ustawienia świateł umożliwia pomiar, analizę i ocenę całej wiązki świetlnej wysyłanej przez reflektor.

Wyniki tych badań pokazały, że przeważająca większość badanych samochodów miała źle ustawione światła. Ponadto jakość wiązki świetlnej była nieodpowiednia - zbyt blisko oświetlała drogę lub oślepiała innych użytkowników dróg.

Wstępne dane wskazują, że dokładnie ustawionych było zaledwie 8% lamp w przebadanych pojazdach, a tylko w jednym procencie pojazdów były prawidłowo ustawione oba światła! Ponad 10% przebadanych świateł miała na tyle złą jakość, że nie powinny być w ogóle używane w pojazdach.

Bezpieczna jazda nocą | Poradnik

Warto zwrócić uwagę na kilka zjawisk, które mają związek z problemami wychwyconymi w trakcie badań:

- Spełnienie minimalnych wymagań homologacyjnych gwarantuje oświetlenie drogi na odległość od ok. 20 m, choć w praktyce może być ona większa - nowoczesne, dobrze wykonane światła mijania potrafią oświetlić drogę na odległość nawet ponad 150 m, ale pod warunkiem precyzyjnego ustawienia i odpowiedniego poziomowania przy zmianie obciążenia pojazdu.

- Ręczny korektor pochylenia świateł - obowiązkowe wyposażenie większości samochodów osobowych - nie jest używany przez kierujących albo jest używany nieprawidłowo - to dodatkowo pogarsza sytuację na drodze powodując oślepianie albo zbyt mały zasięg oświetlenia.

- Światła podczas kontroli okresowej są tylko ustawiane. Jednak precyzja tej regulacji budzi wiele wątpliwości - potwierdzają to badania.

- Metodologia badania i ustawiania świateł w serwisach i Stacjach Kontroli Pojazdów wymaga dużej staranności. Kilka lat temu zniesiono obowiązek certyfikacji przyrządów do ustawiania świateł.

- W praktyce brakuje możliwości oceny jakości oświetlenia - stosowana jest najczęściej ocena wzrokowa (świeci, nie świeci). Występują trudności z oceną i zakwestionowaniem jakości oświetlenia przez upoważnione służby. Nie ma też klarownych kryteriów serwisowych pozwalających podjąć decyzję, kiedy wymienić reflektor.

- Reflektory i źródła światła niespełniające wymogów homologacyjnych, np. ksenonowe zamienniki są łatwo dostępne. Problem ten prawdopodobnie ulegnie nasileniu ze względu na dopuszczenie do stosowania reflektorów z lampą wyładowczą (ksenonów) 25W/2000 lm (lumenów) bez konieczności automatycznego poziomowania i urządzenia czyszczącego reflektory.

- Ankieta przeprowadzona wśród kierowców w ramach "Inicjatywy na rzecz dobrych świateł samochodowych" pokazała, że zdecydowana większość respondentów ma błędne przekonania dotyczące funkcjonowania i posługiwania się światłami.

***

INICJATYWA NA RZECZ DOBRYCH ŚWIATEŁ SAMOCHODOWYCH skierowana jest do kierowców, serwisantów, diagnostów, producentów, dystrybutorów samochodów i części zamiennych, prawodawców, policji i innych służb. Inicjatywa podejmuje długofalowe działania, oparte na zaawansowanych badaniach naukowych, zmierzające do doskonalenia prawa i wymagań technicznych tak, aby były przejrzyste, jednoznaczne, a przede wszystkim w jasny sposób powiązane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Ponadto popularyzuje wiedzę o tym, jak właściwie dbać o światła samochodu oraz jak ich optymalnie używać.

Najmniej potrzebne sportowe samochody na świecie

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.