Czy to koniec marki Autosan?

Znana firma z Sanoka, producent autobusów, pojazdów specjalnych, kabin dla wojska, a także nadwozi i podwozi pojazdów szynowych, złożyła wniosek o upadłość. Czy to oznacza definitywny koniec kolejnej polskiej marki?

Autosan od kilku lat przynosi duże straty. Mimo podjęcia próby restrukturyzacji, 2013 rok firma i tak zakończyłaby na minusie.

Program naprawczy wdrożono we wrześniu 2012 roku. Objął on najważniejsze obszary działania spółki: planowanie procesów; standaryzację pracy; pracochłonność produkcji i zatrudnienia, działania redukujące kary umowne, marnotrawstwo materiałowe i błędy jakościowe oraz redukcję zbędnego majątku i produkcję tylko w jednej hali.

Powyższe działania nie przyniosły pozytywnych rezultatów. Zbyt mała liczba zamówień spowodowała jeszcze większe problemy finansowe. W związku z niewypłacalnością, zarząd spółki w zgodzie z obowiązującym prawem sporządził wniosek upadłościowy, który złożono do właściwego Sądu 19 września 2013 roku. Władze Autosanu mają nadzieję, że wyznaczony syndyk będzie starał się kontynuować działalność spółki.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.