Nowe logo policji

Jedną ze składowych programu standaryzacji komend i komisariatów 2013-2015 był konkurs na nowe logo policji. Właśnie wyłoniono jego zwycięzcę

W ramach programu standaryzacji remontowane będą istniejące komendy i komisariaty oraz wybudowane zostaną nowe obiekty policyjne. Program będzie realizowany w latach 2013-15, a jego budżet wynosi około 1 mld zł.

Program standaryzacji zakłada ujednolicenie graficznych, wizerunkowych i funkcjonalnych aspektów działalności polskich komend i komisariatów policji oraz ma doprowadzić do poniesienia jakości pracy policjantów - podkreślał Marcin Jabłoński, Podsekretarz Stanu w MSW, podczas prezentacji nowego znaku graficznego dla policji.

Zespół Idee najlepszy

Jakie nieoznakowane radiowozy ma polska drogówka? Gdzie jeżdżą? Zdradzamy numery rejestracyjne, kolory i modele

Konkurs na nowy znak graficzny policji poprzedziło, przeprowadzone przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, badanie społeczne. Wiceminister Marcin Jabłoński podkreślił, że dzięki badaniu możliwe było poznanie m.in. opinii obywateli, jak również policjantów odnośnie wyglądu komend policji oraz ich otoczenia.

Do udziału w konkursie na znak graficzny i elementy identyfikacji wizualnej komend i komisariatów zaproszono 18 uczestników, z czego do pierwszego etapu konkursu zgłosiło się 10. Do drugiego etapu konkursu przeszło pięciu uczestników. Decyzją sądu konkursowego wygrał zespół Idee z Katowic - Agata Korzeńska i Paweł Krzywda. W skład sądu konkursowego wchodzili m.in. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji i Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych.

- Zależało nam na zachowaniu pewnej ciągłości i spójności identyfikacji wizualnej Policji - podkreślał Paweł Krzywda, współautor projektu. - Naturalną inspiracją nowego znaku graficznego była dla nas odznaka policyjna - dodał przedstawiciel firmy Idee.

Konkurs na model komendy

Aktualnie w ramach standaryzacji komend i komisariatów policji trwa konkurs na projekt modelu komendy i komisariatu policji. Zwycięski projekt będzie wzorem, według którego zostaną przeprowadzane zadania inwestycyjno - remontowe na terenie całego kraju.

Na czym polega standaryzacja?

Program standaryzacji komend i komisariatów policji zakłada poprawę warunków obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych policji. Dzięki działaniom, podjętym w ramach programu, możliwe będzie ujednolicenie wizerunku komend i komisariatów, aby ułatwić identyfikację budynków policji.

Ile kosztują nowe samochody w Polsce? Tu znajdziesz ceny wszystkich modeli

Środki finansowe na realizację programu pochodzić będą z budżetu państwa. Planowane w 2013 roku nakłady na realizację programu wynoszą 322 mln zł. W latach 2013-2015 na program standaryzacji komend i komisariatów policji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych planuje przeznaczyć ok. 1 mld zł.

Źródło: policja.pl

Więcej o:
Copyright © Agora SA