Prawa jazdy po nowemu już od jutra

Już jutro wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące egzaminów na prawo jazdy. Znowelizowana ustawa o kierujących pojazdami, po ponad rocznym vacatio legis, zacznie obowiązywać. Ale uwaga - nie w całości. Co się zmieni?

Zamiast migaczy, będziemy machać rękoma

Jak wyjaśnia Mikołaj Karpiński, rzecznik prasowy ministerstwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, ze względu na brak możliwości rozbudowy i dostosowania funkcjonalności Centralnej Ewidencji Kierowców do wymagań ustawy o kierujących pojazdami, rozpoczęło prace zmierzające do przesunięcia wejścia w życie niektórych przepisów tej ustawy regulujących działanie CEK.

Po raz drugi nie zdecydowano się jednak na odłożenie w czasie całej ustawy. Tym razem jej zapisy będą wchodzić w życie wyrywkowo.

Przesunięciu ulegną przepisy dotyczące okresu próbnego dla młodych kierowców oraz nowych zasad gromadzenia i ewidencji punktów karnych. W prowadzonych pracach planuje się przesunięcie wejścia w życie tych przepisów na początek 2016 roku. Wprowadzenie przepisów dotyczących okresu próbnego dla młodych kierowców bez wspomagania CEK nie jest możliwe. Tym samym bez osiągnięcia przez CEK pełnej funkcjonalności odłożenie w czasie okresu próbnego oznacza, że nie będą realizowane następujące przepisy ustawy: 1) Obowiązek odbycia pomiędzy 4 i 8 miesiącem od uzyskania prawa jazdy kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym; 2) Obowiązek kierowania wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego - przez pierwsze 8 miesięcy okresu próbnego; 3) Zakaz: a) przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej w okresie próbnym, b) podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B; c) osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B. 4) Obowiązek odbycia kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla osób które w okresie próbnym popełniły dwa wykroczenia w ruchu drogowym; 5) Cofnięcie uprawnień osobie która popełniła w okresie próbnym 3 wykroczenia lub 1 przestępstwo.

Dopóki zatem Centralna Ewidencja Kierowców nie osiągnie pełnej funkcjonalności, nie mamy co liczyć na obowiązkowe kursy doszkalające oraz zwiększone ograniczenia prędkości dla świeżo upieczonych kierowców, kursy reedukacyjne oraz powrót zielonego liścia. Będą za to nowe kategorie praw jazdy, nowe limity wiekowe dla przyszłych kierowców oraz nowe obowiązki dla właścicieli szkół jazdy i przyszłych kursantów. Jednym z nich jest np. konieczność założenia profilu kandydata na kierowcę. Dotyczy to zarówno tych, którzy po raz pierwszy będą się starać o prawo jazdy, jak i tych, którzy chcą jedynie rozszerzyć jego zakres. W tym celu trzeba będzie iść do właściwego dla siebie starostwa i pobrać specjalny kod. Dopiero wtedy będzie można iść zapisać się na kurs.

Jakie kategorie praw jazdy wprowadza zatem ustawa?

1. Kategoria AM: a) motorower b) czterokołowiec lekki,

2. Kategoria A1: a) motocykl o pojemności silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, b) motocykl trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15kW, c) pojazd określony dla prawa jazdy kategorii AM;

3. Kategoria A2: a) motocykl o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla, b) motocykl trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 kW, c) pojazdy określone dla prawa jazdy kategorii AM;

Nowe fotoradary już stoją. Gdzie?

4. Kategoria A: a) motocykl, b) pojazdy określone dla kategorii AM;

5. Kategorii B1: a) czterokołowiec, b) pojazdy określone dla kategorii AM;

6. Kategoria B: a) pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, b) zespół pojazdów złożony z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej, c) zespół pojazdów złożony z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2, d) pojazdy określone dla prawa jazdy kategorii AM;

7. Kategoria C1: a) pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, b) zespół pojazdów złożony z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej, c) pojazdy określone dla prawa jazdy kategorii AM;

8. Kategoria C: a) pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, b) zespół pojazdów złożony z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej, c) pojazdy określone dla prawa jazdy kategorii AM;

9. Kategoria D1: a) autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m, b) zespół pojazdów złożony z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej, c) pojazdy określone dla prawa jazdy kategorii AM;

10. Kategoria D: a) autobus, b) zespół pojazdów złożony z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej, c) pojazdy określone dla prawa jazdy kategorii AM;

11. Kategoria T: a) ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny, b) zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami), c) pojazdy określone dla prawa jazdy kategorii AM;

12. Kategorie B+E, C+E lub D+E - pojazd określony odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;

13. Kategoria C1+E - zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składający się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy;

14. Kategoria D1+E - zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składający się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;

15. Kategorie B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E - zespół pojazdów określony w prawie jazdy kategorii B+E;

16. Kategorie C+E i D - zespół pojazdów określony w prawie jazdy kategorii D+E.

W jakim wieku można starać się o poszczególne kategorie?

14 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM; 16 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T; 18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E; 20 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od dwóch lat posiada prawo jazdy kategorii A2; 21 lat - dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A; 24 lata - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez dwa lata prawa jazdy kategorii A2.

Zobacz wideo

ZOBACZ TAKŻE:

Szukasz auta do 5 tys. zł? Mamy ponad 4 tys. propozycji

Oto marki, modele, kolory i miejsca "polowań" nieoznakowanych radiowozów policji

Uwaga! GITD ma własne nieoznakowane radiowozy z fotoradarami. Robią zdjęcia bez ostrzeżenia. Oto ich marki, modele i kolory

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.